tyrnava-0486.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Vaalit

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017 kello 9-20. Kuntavaaleissa valitaan Tyrnävän kuntaan toimikaudeksi 2017–2021 kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua ja heille varajäsenet.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat Tyrnävällä seuraavat:

1. Kirkonkylä Tyrnävän kunnanvirasto, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

2. Murto Murron koulu, Simontaival 6-8, 91800 Tyrnävä

3. Temmes Temmes-talo, Temmeksentie 7, 91950 Temmes

ENNAKKOÄÄNESTYS
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Tyrnävän kunnanvirasto, osoite Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä.

Ennakkoäänestys järjestetään Tyrnävän kunnanvirastossa 29.3.-4.4.2017 seuraavasti:
Keskiviikko-Perjantai 29.-31.3.2017 klo 10-20
Lauantai-Sunnuntai 1.-2.4.2017 klo 9-18
Maanantai-Tiistai 3.-4.4.2017 klo 10-20.

KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja (tai omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja), jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16. Ilmoitukset voi tehdä asiahallintavastaavalle puh. 050-3168773, palvelusihteerille puh. 050-3168791 tai 050-3165938 tai ilmoittautumisen voi lähettää keskusvaalilautakunnalle postitse osoitteella Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä.

ÄÄNESTÄJÄN HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN
Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyyden todistamiseen käyvät henkilöllisyystodistus tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja esim. passi, ajokortti tai kuvallinen kela-kortti. Jos äänestäjä ei omista henkilöllisyystodistusta, hän voi hankkia poliisilaitokselta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin.

VAALIMAINONTA
Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla vaalimainospaikoilla voidaan aloittaa 22.3.2017. Vaalimainospaikoista vastaa kunnassa työnjohtaja Timo Kangasjärvelä puh. 050-3466018.

Keskusvaalilautakunta

KUNTAVAALIT_leima2_äänitorvi_0_3.png