tyrnava-3465.jpg

Etusivu / Kortti

Fysioterapian palvelut

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Tyrnävän fysioterapian palvelumuotoja ovat:

Yksilöllinen fysioterapiasarja

- tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua

Fysioterapiaryhmät

- asiakkaille, joiden oireilu rajoittaa yleisiin harrasteliikuntaryhmiin osallistumista ja jotka tarvitsevat kannustusta ja ohjeita omatoimiseen liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen

Apuvälinepalvelut

- apuvälineiden lainaus ja palautus on keskitetty Alueelliseen apuvälinekeskukseen Ouluun

Asiantuntijapalvelut

- pyydettäessä fysioterapeutit toimivat fysioterapia-alan asiantuntijoina esim. asunnonmuutostöissä

- fysioterapeutit voivat antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa mm. terveyden edistämiseksi ja/tai vaivojen hoitamiseksi joko lääkärin tai

terveydenhoitajan pyynnöstä tai asiakkaan omasta aloitteesta

Tausta ja lainsäädäntö

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ja ylläpitää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistää hänen elämänhallintaansa ja päivittäistä itsenäistä suoriutumista. Kela järjestää mm. ammatillista kuntoutusta.

Kansanterveyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
Erikoissairaanhoitolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062

Tähän voi tuodas esimerkiksi kuvan