tyrnava-3465.jpg

Etusivu / Palvelukortin ulkoasumallit

Kirjastopalvelut

Kirjasto toimii sivistyksellisten ja kulttuuristen sisältöjen välittäjänä ja paikallisena ja alueellisena kulttuuri- ja tietokeskuksena. Kirjasto rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Se antaa kaikille kuntalaisille yhtäläiset mahdollisuudet sivistyksen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen tarjoamalla asiakkaiden käyttöön kattavat ja ajan tasalla olevat kokoelmat. Tyrnävällä on kaksi kirjastoa, Myllykirjasto kuntakeskuksessa ja Temmeksen kirjasto Temmeksellä. Lisäksi Murrossa ja Markkuulla kiertää kirjastoauto. Tyrnävän kirjasto kuuluu OUTI-kirjastoihin, jotka tekevät laajaa yhteistyötä mm. käyttösäännöt, kirjastokortti, aineisto- ja lainaajatietokannat ovat yhteisiä. Myllykirjastossa on varattavissa näyttelytila, jossa pidetään kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Siellä on tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja, joihin voit tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voit opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, neuvontaa, tapahtumia ja näyttelyitä. Kirjastoissa on käytössä langaton verkko, tietokoneita ja yleisimmät tietokoneohjelmat. Monista kirjastoista saa lainaan myös erilaisia esineitä. Kirjastohenkilökunta auttaa ja neuvoo kaikissa tarpeellisissa kysymyksissä.

Useimmat kirjastot ovat yhteistyössä naapurikuntien kirjastojen kanssa. Näin saat lainaan myös muiden kirjastojen teoksia.

Useimpien kirjastojen kokoelmiin kuuluu myös digitaalista aineistoa. Kirjastojen valtakunnalliset verkkopalvelut Kirjastot.fi-sivustolla ovat kaikkien käytössä, samoin Kansalliskirjaston Finna.fi-palvelu. Oman kirjaston kautta voi tilata teoksia myös Monikielisestä kirjastosta ja näkövammaisten Celia-kirjastosta. Verkossa toimii myös Viittomakielinenkirjasto.fi.

Laki yleisistä kirjastoista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492

Sivupohjilla eri ulkoasumalleja. Oletuksena esimerkit tiiviimmästä palvelukanavalistasta sekä palvelupisteistä.

Asiointikanavat

Verkkoasiointi

Palvelupisteet

Palvelupisteet