tyrnava-0312.jpg

Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka vastaavat Tyrnävän kunnan palvelujen järjestämisestä. Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta hoitaa vaalilain määräämiä tehtäviä. Esimerkiksi kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunta vastaa tuloksen laskennasta ja vahvistaa tuloksen. Lautakuntaan kuuluu viisi jäsentä.

Pj. Hanne Bräysy KESK   
Vpj. Risto Suomela  SDP  
  Toivo Kinnunen   PS  
   Ritva Lassila  VAS  
  Pirkko Hannus  KOK  

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Tarja Hietikko, Alisa Hägg, Juha Vuoristo, Pentti Lassila, Timo Uusi-Illikainen, Köpi Ylitalo, Pirjo Suvilehto, Severi Taivalkoski, Katja Riiski, Anna-Mari Tauriainen

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävät ovat lakisääteisiä. Sen tehtävät liittyvät kunnan ulkoiseen valvontaan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunnassa on viisi jäsentä, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

Pj. Annukka Suotula-Ervasti (Juha-Matti Risteli) KESK 
 Vpj. Helena Herrala (Jari Pajala) KESK
   Mirjam Hurskainen (Ritva Lassila) VAS
   Tapio Nuorala (Satu Kylmänen) KESK
   Lauri Sainio (Päivi Suvanne)  SDP


Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan vastuualueeseen kuuluvat mm. julkisten tilojen ja alueiden hoitaminen, vuokra-asuntotoimen hoitaminen ja väestönsuojelutehtävät. Lautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

 Pj. Tauno Bräysy (Päivi Remes) KESK
 Vpj. Jukka Junes (Pirjo Pakonen) KESK
   Alpo Alasuutari (Kalevi Pelkonen) PS
   Hannele Heikkilä-Tuomaala (Esa Näppä) KESK
   Ritva Huusko (Jari Partanen) KOK
   Helena Lithovius (Kirsti Leiviskä) KESK
   Jari Pajala (Kalevi Pudas) KESK
   Heli Räisänen (Pasi Pirkola) KESK
   Esa Saarela (Päivi Suvanne) SDP


Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee koulutukseen liittyviä asioita esiopetuksesta aikuiskoulutukseen. Lisäksi sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut ja vapaa-aikapalvelut. Lautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

 Pj. Allan Jetsonen (Juhana Kauppi) KESK
 Vpj. Anita Niemelä (Sami Ristiluoma) KESK
   Helena Herrala (Veera Nuorala) KESK
   Anu Markus (Pasi Pirkola) KESK
   Jari Matinolli (Henna Nabb) KESK
   Jari Partanen (Lauri Sainio) KOK
   Päivi Ventelä (Vesa Huusko) VAS
   Seija Väisänen (Katja Hyvärinen) SDP
   Aapo Ylikoski (Satu Kylmänen) KESK


Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa Tyrnävän kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.
Pj.   Tapio Nuorala (Niina Näppä) KESK
 Vpj. Heleena Nuolioja-Saksio (Tarja Hietikko) KESK
   Kaarina Huurre (Esa Näppä) KESK
   Esko Huotari (Vesa Huusko) VAS
   Mirjam Hurskainen (Heidi Immonen) PS
   Satu Kokko (Marita Suomela) SDP
   Timo Mäkelä (Juhana Kauppi) KESK
   Maria Paaso (Hanne Bräysy) KESK
   Juha-Matti Risteli (Aapo Ylikoski) KESK