tyrnava-0312.jpg

Kaavoitustilanne

keskusta_001.jpg 

Tyrnävän voimassa oleva kaavoitustilanne

Maankäytön suunnittelua maassamme ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Sitä tarkennetaan alueellisella, seudullisella ja paikallisella kaavoituksella. Aluesuunnittelussa määräävin kaava on aina tasoltaan se yksityiskohtaisin, mitä kyseiselle alueelle on laadittu.

Maakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa: Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (25.8.2006)

Käynnissä olevat kaavoitustyöt

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) on ollut nähtävillä 1.-31.12.2011. 

Kaavoitustyön pohjaselvityksiä:
Ängeslevänjokivarren alueen arkeologinen selvitys 2009 (pdf)
Ängeslevänjokivarren alueen luontoselvitys 2009 (pdf)
Ängeslevänjokivarren alueen maisemaselvitys 2009( pdf)
Kaavaehdotus:
Kaavakartta Jokisilta (pdf)
Kaavakartta Ängeslevä ja Markkuu (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Rakentamistapaohjeet (pdf)
Valmisteluvaiheen vastineet (pdf)

 

Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan laajentaminen Palkin alueelle

Palkin alueen hevospainotteista asemakaavarunkoa on suunniteltu yhdessä asukkaiden, hevosihmisten ja muiden kiinnostuneiden kanssa. Elokuussa 2013 on allekirjoitettu konsulttisopimus asemakaavan laatimisesta Airix Ympäristön kanssa. Asemakaavarunkotyön pohjalta laaditut rakennemallivaihtoehdot tulevat nähtäville vuoden lopulla.

Tyrnävän kunnan kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsauksessa esitellään Tyrnävän kunnassa, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat sekä niiden käsittelyvaiheet.

Kaavoituskatsaus 2014 (pdf)