tyrnava-0486.jpg

Yleis- ja osayleiskaavat

Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotus nähtävillä 17.1.2016 saakka

Tyrnävän kunnanhallitus on päättänyt 14.12.2015 asettaa nähtäville Tyrnävän Kivimaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen 17.12.2015 – 15.1.2016 väliseksi ajaksi.

Winda Invest Oy:n omistama Tuulipuisto Oy Kivimaa suunnittelee Tyrnävän Kivimaan alueelle tuulipuistoa. Koska alueella ei ole tuulivoimaloiden toteuttamisen mahdollistavaa kaavaa, edellyttää hankkeen toteuttaminen sen laatimista. Kunnanhallitus on laittanut vireille osayleiskaavatyön 9.3.2015.

Tuulipuistoalue sijoittuu noin 7,5 kilometrin päähän Tyrnävän keskustasta. Alueen lähimmät asutuskeskittymät sijaitsevat Ylipäässä, Kolmikannassa ja Keskikylällä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,2 km:n ja lähin lomarakennus noin 2 km:n etäisyydellä lähimmästä voimalasta. Tuulivoimaloiden lukumäärä tuulipuistossa tulee olemaan kahdeksan. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta 15.1.2016 mennessä kirjeitse osoitteeseen: Tyrnävän kunta / aluearkkitehti, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä tai sähköpostitse osoitteeseen: kunta(at)tyrnava.fi Tutustu kaava-aineistoon alla olevista linkeistä!


Kaikille avoin kaava-aineiston esittelytilaisuus pidetään 11.1.2016 klo 17.30 Tyrnävän kunnantalon valtuustosalissa. Tervetuloa!

Voimassa olevat yleiskaavat:

Oulun seudun yleiskaava 2020, laajennus 5.6.2007

Kirkonkylän osayleiskaava, 19.9.2007 (pdf)
  * Kirkonseudun osayleiskaavan selostus (pdf)
  * Kirkonkylän osayleiskaava, maisemaselvitys (pdf)
  * Kirkonkylän osayleiskaava, kunnallistekniikkaselvitys (pdf) 

Kirkonkylän osayleiskaava, kunnallistekniikkaselvitys (pdf)
  * Murto-Ojakylän osayleiskaava, selostus (pdf)
  * Liite 1: Murron asemakaava 2004, A4 (pdf)
  * Liite 2: Murto-Ojakylän osayleiskaava, OAS (pdf)
  * Liite 3: Murto-Ojakylän osayleiskaavan rakennemallit (pdf)
  * Liite 4: Murto-Ojakylän osayleiskaavan alustava luonnos, A4 (pdf)
  * Liite 5: Murto-Ojakylän luontoselvitys 2006 (pdf)
  * Liite 6: Murto-Ojakylän arkeologinen täydennysinventointi 2008 (pdf)
  * Liite 7: Murto-Ojakylän maisemaselvitys 2006 (pdf)
  * Liite 8a: Murto-Ojakylän osayleiskaavan luonnos, vaihtoehto 1, A4 (pdf)
  * Liite 8b: Murto-Ojakylän osayleiskaavan luonnos, vaihtoehto 2, A4 (pdf)
  * Liite 9: Murto-Ojakylän osayleiskaava, luonnos, A4 (pdf)
  * Liite 10: Murto-Ojakylän rakennusinventointi 2008 (pdf)
  * Liite 11a: Murto-Ojakylä, kantatilaselvitys 2008, kartta (pdf)
  * Liite 11b: Murto-Ojakylä, kantatilaselvitys 2008, mitoitus (pdf)
  * Liite 12: Murto-Ojakylän osayleiskaavan vaikutusten arviointi (pdf)
  * Liite 13: Murto-Ojakylän osayleiskaava, ehdotus, 1. versio, A4 (pdf)
  * Liite 14a: Murto-Ojakylän osayleiskaava ehdotus, A3 (pdf)
  * Liite 14b: Murto-Ojakylän osayleiskaavan merkinnät, A3 (pdf)