tyrnava-0312.jpg

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

 kulttuuri-800823.jpg

Rakennuslupaa tarvitaan

  • uuden rakennuksen rakentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
  • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen

Toimenpidelupaa tarvitaan mm.

  • sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen
  • ilmalämpöpumpun ja aurinkopaneeleiden asentaminen
  • rakennuksen julkisivun ja kattomuodon muuttamiseen
  • rakennuksen katteen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttamiseen
  • maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa tai käytettäväksi lisälämmönlähteenä

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.