tyrnava-0486.jpg

Etusivu / Palvelut / Asuminen, rakentaminen ja ympäristö / Rakennusvalvonta / Rakentaminen asemakaava-alueelle

Rakentaminen asemakaava-alueelle

 asuminen jne-4016.jpg

Rakennustapaohjeita

Korjausrakentaminen

Ohjeita ja artikkeleita: www.rakennusperinto.fi - uutiset

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle vaatii poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun. Rakentamisessa noudatetaan rakennusjärjestystä. Alueilla, joilla on voimassa oleva yleiskaava, ohjaa se osaltaan rakentamista. Rakennusluvat myöntää kunnan rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja käsittelee suunnittelutarve ja poikkeamisluvat aluearkkitehdin lausunnon perusteella. Aluearkkitehdin lausunnon käsittelyaikatakuu on neljä työviikkoa. Luvan kokonaiskäsittelyaikatakuu on 3 kuukautta. Suunnittelutarveratkaisuista ja korvaavan rakentamisen poikkeamispäätöksistä päättää kunnanhallitus. Muissa poikkeamisluvissa päättävä viranomainen on ELY-keskus.

Uudisrakentamisesta lisää tietoa Tyrnävän kunnan rakennusvalvonnan kotisivuilla.
Tyrnävän kunnan asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen tarkat määräykset esittelee Tyrnävän rakennusjarjestys 2002 (pdf).