tyrnava-0486.jpg

Liikenneväylät

tekniset-8115.jpg

Lumenauraus- ja hiekoitusasioissa yhteydenotot virka-aikana klo 8.00-16.00 ympäristörakennusmestari Kyösti Isopahkala puh. 050-354 5519. Muina aiikoina Tyrnävän kunnan päivystäjälle puh. 0400-386 198 tai suoraan alueen auraajaan tai hiekottajaan.

Kunnallistekniikan rakentaminen ja kunnossapito

Kunnallistekniikan rakentamiseen ja kunnossapitoon kuuluu kunnan omistuksessa olevat asemakaava-alueilla sijaitsevat kadut ja puistoalueet.

Rakentaminen

Uusien asuntoalueiden kadut rakennetaan maankäytön tarpeiden mukaisesti. Tontin rakentajalle järjestetään kulkukelpoinen pääsytie ennen kuin tontilla aletaan rakentaa.

Katujen päällystäminen ja valaistus

Uusien katujen päällystäminen suoritetaan kun alueen tontit on pääosin rakennettu.
Valaistus alueelle voidaan rakentaa ennen päällystystöitä määrärahojen puitteissa.

Katujen peruskorjaus

Huonokuntoisia katuja pyritään parantamaan mahdollisuuksien mukaan. Talousarvioon varataan määrärahoja niiden peruskunnostukseen tai päällysteen uusimiseen.

Kunnossapito

Kunta hoitaa katujen ja alueiden kesä- ja talvikunnossapidon. Auraus, hiekoitus ja keväisin hiekan poisto.  Viheralueiden ja kunnan omistamien kiinteistöjen nurmikot leikataan tarvittaessa.

Yleiset tiet

Tyrnävän kunnan alueella ELY- keskuksen hallinnoimat tiet ja kevyenliikenteen väylät:

Kirkonkylä:  Tupostie, Kirkkotie/Kylmäläntie, Vanhatie/Mäläskänsuora, Muhostie, Partaantie, Keskikyläntie, Leppiojantie, Ängeslevän, Ängeslevän Ylipääntie, Korkalantie ja Isosuontie.

Murto:    Murrontie ja Pikkaralantie 

Temmes: Valtatie 4, Kestiläntie, Paavolantie, Lännentie, Heinijärventie ja Haurukyläntie

Näiden teiden kunnossapitoon/ häiriöihin liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteys Tienkäyttäjän linjaan 0200 2100, josta ollaan yhteydessä tietä hoitavaan urakoitsijaan.

Yksityistiet

Yksityisteiden ylläpidosta vastaavat tiekunnat. Jos yksityistiellä ei ole toimivaa tiekuntaa, ylläpitovastuu on tien osakkailla. Kunta on tehnyt sopimuksia yksityisteiden kesä- ja talvikunnossapidosta tiekuntien kanssa (valtionapukelpoiset yksityistiet). Kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista vastaa tiekunta.