tyrnava-0312.jpg

Tonttien hinnat vuonna 2017

Omakotitalot (AO):

- Kirkonkylä 12,00 euroa / m² (+lohkomiskorvaus). Mahdollisuus vuokrata.
- Temmes 4,00 euroa / m² (+lohkomiskorvaus). Mahdollisuus vuokrata.
- Rantajaakolan alue: 15,00 € / m² – 20,00 € / m². (+lohkomiskorvaus). Mahdollisuus vuokrata.
- Hirvelä 12,00 euroa / m2. (+lohkomiskorvaus). Mahdollisuus vuokrata.
- Palkki, hevostontit, Isosuontien eteläpuoli, 6,0 euroa / m² (rakennus-alue) + 2,5 euroa/ m² (laidunalue) (+ lohkomiskorvaus). Mahdollisuus vuokrata.
- Palkki, asuintontit, Isosuontien pohjoispuoli, 12,00 euroa / m². (+lohkomiskorvaus). Mahdollisuus vuokrata.

Asuinpientalot (AP ja AP-1) ja kerros- ja rivitalot sekä liike- ja toimistorakennukset: 15,00 euroa/ m²

Lohkomiskustannukset ovat 1200 euroa tontilta ja varausmaksu 500 euroa/tontti (varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa kaupan tai vuokrasopimuksen toteuduttua).

Vuosivuokra on kahdeksan prosenttia kauppahinnasta. Jos tontti lunastetaan viiden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, hyvitetään lunastushinnassa siihen mennessä maksetut vuokrat (koskee vuonna 2010 ja sen jälkeen tehtyjä sopimuksia).

Yhdistelmä omakotitalo-teollisuustontti (AOT): 6,00 euroa/ m² (+lohkomiskorvaus). AOT-tontteja ei vuokrata.

Teollisuustontit: 2,00 euroa/ m² (+lohkomiskorvaus). Teollisuustontteja ei vuokrata.

Palvelurakennusten korttelit (P) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet (TVY). Tonttien myyntihinta on 4,00 euroa/m²+ lohkomiskorvaus.

Hevosurheilua palvelevien rakennusten korttelialue (RHU): 3 euroa/m² (+lohkomiskorvaus), vuosivuokra viisi (5) prosenttia tontin kauppahinnasta. (Tekninen ltk. 16.6.2015 § 55).

Peltoalue (MA-1): 1,80 euroa/ m² (+lohkomiskorvaus). (Tekninen ltk. 16.6.2015 § 55).