tyrnava-0312.jpg

Koulukuljetus

Perusopetuslain mukaan oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, jos koulumatka yhteen suuntaan on yli viisi kilometriä. Lisäksi kunta on kustantanut koulukuljetuksen 1-3 luokkalaiselle, jos koulumatka on yli neljä kilometriä. Päivittäiseen koulumatkaan ja odotukseen käytettävä aika ei saa ylittää kahta ja puolta tuntia. Vuosiluokkien 7-9 sekä erityisopetuksen oppilailla saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestetty mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Koulukuljetukset

Katso koulukuljetuksien reitit.
Katso Suorsan liikenteen reitti ja aikataulu.
Katso Oulun taksipalveluiden reitti ja aikataulu.
Katso Kylmäsen liikenteen aikataulut.
Katso Kaartaxin aikataulu.
Joukkoliikenteen aikataulut Kempele-Murto-Tyrnävä linja 56.

Lisätietoja saat kysymällä suoraan liikennöitsijöiltä tai kouluilta.

Koskilinjat Oy p. 08 555 0500
Kylmäsen liikenne, p. 08 5451 325
Tyrnävän taksi p. 08 5451 100
Suorsan Liikenne Ky p. 0400 610 285
Oulun taksipalvelut, Palvelubussi, Rauno Pudas, p. 050 4204 062
Oulun taksipalvelut,Tervaväylän kuljetukset, p. 0400 686 666
Revon Turistiliikenne p. 044 5544 149
Kaartax p. 0400 918 580