tyrnava-0312.jpg

Perustietoa

kuulampiyleiskuva

Kaikki Tyrnävän kunnan yläkouluikäiset oppilaat opiskelevat Kuulammen koulussa. Koulukokonaisuuden vanhin, Tyrnävän kansakouluna aluksi toiminut osa rakennettiin vuonna 1876.  Koulua laajennettiin useaan otteeseen 1900-luvulla. Moderni, varustukseltaan ja tiloiltaan nykyaikainen laajennusosa valmistui syksyllä 2010. Siellä sijaitsee suurin osa aine- ja erikoisluokista.

Koko kouluympäristö on ajanmukainen, turvallinen ja viihtyisä, koska vanhemmatkin koulurakennukset on pääosin perusteellisesti kunnostettu. Pihapiiristä on tehty virikkeellinen. Toiminnalliset pihat, sisäpiha ja monitoimiareenat ovat käytettävissä niin oppitunneilla, välituntisin kuin kouluajan ulkopuolellakin.

Yhtenäiskoulussamme opiskelee lukuvuonna 2016 – 2017  525 oppilasta viidennestä yhdeksänteen luokkaan. Opettajia on 41. Koulun yhteydessä toimii kunnan vapaa-aika- ja nuorisotoimi sekä oppilaiden käytössä oleva Tyrnävän kunnan kirjaston sivupiste. Vanha kansakoulurakennus odottaa uutta elämää koulumuseona.

Kuulammen koulun toiminta-ajatuksena on olla vahva yleiskoulu. Koululla on useita oppilaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistäviä hankkeita. Lukuvuonna 2016 – 2017 teemana on osallisuus ja yhteisöllisyys. Lisäksi jatkamme siisteyskasvatusta ja kestävän kehityksen teemojen painottamista. Koulu osallistuu eTwinning-kansainvälisyys-projektiin ja on liittynyt opetusministeriön KiVa Koulu –hankkeeseen.