tyrnava-0312.jpg

Erityisvarhaiskasvatus

Toisinaan lapsi tarvitsee tavallista enemmän tukea kasvulleen ja oppimiselleen.

Tyrnävän varhaiskasvatuksessa kasvun ja oppimisen tuki perustuu tuen kolmeen tasoon. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä tueksi tai, jos hänen kasvun ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi tukea tarvitsevat lapset, joiden puheen kehitys on viivästynyt tai, joilla on muita kielenkehitykseen liittyviä ongelmia. Tuen tarve voi olla myös lapsilla, joilla on oppimisvalmiuksiin liittyviä riskitekijöitä.

Tyrnävän varhaiskasvatuksessa lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaavat varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Veo on varhaiskasvatuksen työntekijä, joka tukee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa työssään seuraamalla lapsiryhmän toimintaa ja antamalla konsultaatioapua. Veo tekee yhteistyötä vanhempien, neuvolan- ja sosiaalityön sekä koulun henkilöstön ja eri terapeuttien kanssa. Veo on tarvittaessa mukana myös eri tahojen järjestämissä lasta koskevissa palavereissa esim. Tahkokangas, Oys jne. Jos lapsen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa, toivotaan vanhempien olevan suoraan yhteydessä kiertävään varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

> Tuen kolme tasoa

Tyrnävän kiertävänä varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Sari Pietarila, p. 044 497 1072.