tyrnava-0312.jpg

Päiväkodit

 varhaiskasvatus-6411.jpg

Päiväkotihoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsen ikä- ja kehitystason, tarpeet sekä leikin huomioivaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsen ikä- ja kehitystason, tarpeet sekä leikin huomioivaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Päiväkotien toimintaa ohjaa Tyrnävän kunnan Varhaiskasvatussuunnitelma sekä päiväkotien omat, yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Tyrnävällä toimii viisi kunnallista päiväkotia Murrossa päiväkoti Käpytikka, Kirkonkylällä päiväkoti Toukovakka, päiväkoti Juustomestari ja päiväkoti Väentupa (vuorohoitoyksikkö) sekä Temmeksellä päiväkoti Tenavatalo.

Yksiköt tiedottavat yksikkökohtaisista toimintasuunnitelmista uuden toimintakauden alkaessa tarkemmin.