tyrnava-0312.jpg

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ohjattua, kunnan ylläpitämää kodinomaista hoitoa ja varhaiskasvatusta pien-ryhmässä hoitajan tai lasten kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla omassa kodissaan hoidossaan enintään 4 alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien. Viidentenä ryhmässä voi olla esikou-lulainen. Perhepäivähoitajat ovat koulutettuja työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa kuntaan.

Perhepäivähoitajien toimintaa ohjaa Tyrnävän kunnan Varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallisia perhepäivähoitajia on Murrossa, Kirkonkylällä, Partaalla, yhteensä noin 20. Murrossa toimii lisäksi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Murron ryhmis.

Perhepäivähoitajien esimiehinä toimivat aluepäiväkodinjohtajat. He ohjaavat ja tukevat perhepäi-vähoitajien hoito- ja kasvatustoimintaa.

Perhepäivähoito 1 (Kirkonkylän alue)

Kallentie 3, 91800 TYRNÄVÄ
Aluepäiväkodinjohtaja Taina Määttä p. 050 326 0295

Päivähoito 2 (Murto)

Simontaival 2-4, 91800 TYRNÄVÄ
Aluepäiväkodinjohtaja Riitta Kangasniemi p. 050 368 6014