tyrnava-0486.jpg

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ohjattua, kunnan ylläpitämää kodinomaista hoitoa ja varhaiskasvatusta pien-ryhmässä hoitajan tai lasten kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla omassa kodissaan hoidossaan enintään 4 alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien. Viidentenä ryhmässä voi olla esikou-lulainen. Perhepäivähoitajat ovat koulutettuja työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa kuntaan.

Perhepäivähoitajien toimintaa ohjaa Tyrnävän kunnan Varhaiskasvatussuunnitelma sekä Tyrnävän perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma (sivistyslautakunta 3.3.2011 § 43).

Kunnallisia perhepäivähoitajia on Murrossa, Kirkonkylällä, Partaalla, yhteensä noin 20. Murrossa toimii lisäksi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Murron ryhmis.

Perhepäivähoitajien esimiehinä toimivat aluepäiväkodinjohtajat. He ohjaavat ja tukevat perhepäi-vähoitajien hoito- ja kasvatustoimintaa.

Perhepäivähoito 1 (Kirkonkylän alue)

Kallentie 3, 91800 TYRNÄVÄ
Aluepäiväkodinjohtaja Taina Määttä p. 050 326 0295

Päivähoito 2 (Murto)

Simontaival 2-4, 91800 TYRNÄVÄ
Aluepäiväkodinjohtaja Riitta Kangasniemi p. 050 368 6014