tyrnava-0312.jpg

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa. Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutetaan yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa.

Lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 h /viikko. Sitä tulee järjestää joko osapäiväisesti (4h /päivä) tai osaviikkoisesti (8h+8h+4h /viikko). Kunta päättää lapsikohtaisesti määräajaksi tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen toiminta-ajat.

Tyrnävällä varhaiskasvatuspalveluita tuottavat sekä kunta että yksityiset palveluntuottajat. Tyrnävän kunta järjestää varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa. Tyrnävällä toimii viisi päiväkotia: yksi Murrossa, kolme Kirkonkylällä ja yksi Temmeksellä. Perhepäivähoitajia on Murrossa, Kirkonkylällä ja Partaalla.

Vuorohoitoa tarjotaan Tyrnävällä keskitetysti päiväkoti Väentuvassa, joka on avoinna tarvittaessa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Vuoropäivähoitoyksikkö palvelee niitä perheitä, joissa vanhemmat työnsä luonteesta johtuen tarvitsevat lapsilleen ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Esiopetusta järjestetään sekä Juustomestarin, Käpytikan ja Tenavatalon päiväkodeissa että Kirkkomännikön ja Murron kouluilla. Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään päiväkodeissa.

Kunta tukee yksityistä päiväkoti- ja perhepäivähoitoa lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi kunnallisella yksityisen hoidon tuella. Tuet haetaan ja maksetaan Kelan kautta. Perheet maksavat yksityisen palveluntuottajan määrittelemän asiakasmaksun palvelun tuottajalle. Perheet voivat palkata perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuella. Perhe on tällöin työnantaja. Kunta hyväksyy yksityisen perhepäivähoitajan.

Kunta tukee kotona lapsen hoitamista kotona maksamalla lakisääteistä kotihoidon tukea alle 3-vuotiaista lapsista.