tyrnava-0312.jpg

Kuinka haet päivähoitopaikkaa?

Lasten kunnallisia perhepäivä- ja päiväkotihoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Päivähoitopaik-kaan tulee kuitenkin toimittaa hakemukset neljä kuukautta ennen päivähoidon toivottua alkamista. Mikäli päivähoidon tarve johtuu vanhemman äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, hakemus on toimitettava kaksi viikkoa ennen päivä-hoidon alkua.

Päivähoitohakemuksen voi täyttää sähköisesti Sähköinen päivähoito- / esiopetushakemus -linkistä tai paperilomakkeella, joita saa päiväkodista tai tulostamalla Tyrnävän kunnan kotisivuilta. Paperihakemus palautetaan päiväkotiin. Hakemus on voimassa yhden vuoden jättöpäivästä lukien. Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista on ilmoitettava päiväkodinjohtajalle.

Sähköinen päivähoitohakemus ja maksulaskuri

> Sähköinen päivähoitohakemus
Linkistä löytyy myös maksulaskuri, jonka avulla voi arvioida tulevaa päivähoitomaksua.