tyrnava-0312.jpg

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikka irtisanotaan aina kirjallisesti. Irtisanomisaikaa ei ole. Hoitosuhde päättyy viimei-senä hoidossaolopäivänä tai irtisanomispäivänä, jos irtisanomispäivä on myöhäisempi. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti. Perheen muuttaessa kunnasta lapsi voi olla päivähoidossa muuttokuukauden loppuun. Irtisanomislomake löytyy kunnan internet-sivujen Lomakkeet - osiosta.