tyrnava-0312.jpg

Päivähoidon palvelutakuu 1.8.2014 alkaen

Päiväkotihoidon palvelutakuun tarkoituksena on kannustaa perheitä hoitamaan lapsia kotona silloin, kun vanhemmat ovat kotona. Palvelutakuu oikeuttaa lapsen palaamaan entiseen päiväkotiin keskeytyksen päättyessä. Keskeytyksen ajalle on mahdollista hakea lasten kotihoidon tukea. Lisäksi perhe voi käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita keskeytyksen aikana.

Palvelutakuu myönnetään mikäli

  • lapsen kokopäivähoidon tarve loppuu vanhemman äitiys- ja vanhempainloman sekä hoitovapaan, vuorotteluvapaan, työttömyyden, lomautuksen vuoksi
  • lapsen päivähoitosuhde on jatkunut ennen hoidon keskeytystä vähintään neljä kuukautta

Hoidon keskeyttämisen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja siitä tehdään kirjallinen sopimus viimeistään kuukautta ennen keskeytystä

Kunta sitoutuu osoittamaan päivähoidon keskeyttäneille lapsille hoitopaikan seuraavan toimintavuoden elo- tai tammikuussa samaan päiväkotiin.

Palvelutakuu ei ole voimassa perhepäivähoidossa.