tyrnava-0312.jpg

Asumispalvelut

Tehostettu palveluasuminen

Palveluasumiseen päädytään silloin, kun vanhuksen turvallista kotona asumista ja pärjäämistä ei enää voida taata määrältään maksimaalisten kotiin tarjottavien tukipalveluiden ja kotihoidon käyntien muodossa. Hakemukset osoitetaan Tyrnävän kunnan iäkkäiden palveluista vastaavalle palvelupäällikölle. Hakemukset käsitellään SAS – työryhmässä. Palveluasunnossa asuva voi hakea Kelan asumis- ja hoitotukea.

Palveluasumisen paikkaa tarkasteltaessa pääpaino on asiakkaan palvelu- ja avuntarpeen määrässä ja laadussa sekä siinä, mihin vuorokauden aikaan avun ja hoidon tarve painottuu. Asumispalveluyksikön valinnassa kuullaan mahdollisuuksien mukaan hakijan toiveita. Tilapäishoitoa järjestetään tehostetussa palveluasumisessa mm. omaishoitajan vapaan ajaksi ja/tai kotihoitoa tukevana palveluna.

Vanhainkoti Kotolassa toimii tehostettu asumispalveluyksikkö, jossa on 13 asukaspaikkaa.1-2 asukaspaikkaa toimivat intervallipaikkana tilapäishoidon asiakkaille sekä omaishoitajien vapaan ajaksi järjestettävään omaishoidettavan hoitoon. Asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoitajan apua ja valvontaa. Tehostetussa asumispalveluyksikössä hoidetaan toimintakyvyltään asukkaita, jotka pärjäävät päivittäisissä toiminnoissaan 1-2 hoitajan avustamina.

Ostopalveluyksiköt:
Lakeuden palveluyhdistys - Lepola
MediVida - Villa Tyrni
Esperi - Teppola-koti, Haapalehdon yksikkö
ODL- Pieni Pelakuu

 

Laitoshoito

Vanhainkoti Kotola / Pitkäaikainen laitoshoito

Vanhainkoti Kotolassa toimii 10 -paikkainen hoivaosasto. Hoivaosastolla hoidetaan toimintakyvyltään vaativampaa hoivaa sekä huolenpitoa tarvitsevia asukkaita, jotka tarvitsevat päivittäisissä perushoidoissaan koko ajan ympärivuorokautista huolenpitoa. Hoitotyön tavoitteena on turvata asukkaalle turvallinen ja yksilöllinen hoiva ja huolenpito kuntouttavan hoitotyön periaatteita noudattaen.

  

Tiedustelut:
Palvelupäällikkö
Teija Eskola
p. 050 5148 673

Palveluohjaaja
Sari Holappa
p. 050 4309 233