tyrnava-0312.jpg

Kotihoito

Kotihoitoa annetaan alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella heille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista.

Jatkuvaa ja säännöllistä palvelua saaville tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä kotihoidon ja omaisten kanssa.

Palveluohjaaja
Sari Holappa  p. 050 4309 233

Alue 1.
Th Sirpa Haapakorva 
p. 050 3446 773, puhelinaika ma - pe  klo 12.00 - 13.00
Kirkonkylän alue: Muhos- ja Vanhatien pohjoispuoli (mm. seuraavat alueet: Puujakola, Koskela, Villelä, Seppälä, Eskolanpelto, Parras, Jokisilta, Leppioja, Murto)

Alue 2.
Sh Sirpa Pihlajaniemi
p. 0500 585 410, puhelinaika ma - pe  klo 11.00 - 12.00
Kirkonkylän alue: Muhos- ja Vanhatien eteläinen puoli (mm. seuraavat alueet: Ängeslevä, Kotimetsä, Keskikylä, Kolmikanta, Suutarinkylä, Ylipää) ja Temmes 

Kotihoito infopuhelin
p. 050 3750731 / joka päivä klo 7.00 - 21.00
Kotihoito fax (08) 5542 382

Kotiutukset

Palveluohjaaja toimii yhdyshenkilönä potilasta hoitaneen sairaalan ja kunnan kotihoidon välillä. Palveluohjaaja on mukana koko kotiutusprosessin ajan ja hän arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa asiakkaan palvelutarvetta siten, että kotiutuminen on sujuvaa ja turvallista.

Palveluohjaaja
Sari Holappa  p. 050 4309 233

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, kuljetus- ja turvapuhelinpalvelut.

Tiedustelut:

Palveluohjaaja Sari Holappa  p. 050 4309 233

Siivouspalvelu

Siivouspalvelun voi tarvittaessa hankkia yksityiseltä sosiaalipalveluntuottajalta. Palvelun voi saada arvonlisäverottomana. Arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen Tyrnävän kuntaan. Rekisteröity yritys tekee asiakkaan kanssa palvelusopimuksen ja hoito- ja palvelusuunnitelman. Palvelusuunnitelmassa on mainittava, että henkilö tarvitsee tiettyjä sosiaalipalveluja esimerkiksi toimintakyvyn alenemisen vuoksi tai jonkin sairauden vuoksi. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan tulee näin ollen kirjata sosiaalihuollon tarpeen peruste ja asiakkaan toimintakyky sekä palvelun tarve.

Yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajat