tyrnava-0486.jpg

Sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa perusturvapalvelut, jotka ylläpitävät ja edistävät kuntalaisten terveyttä, sosiaalista turvallisuutta, oman elämän hallintaa, toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia. Palvelut tuotetaan itse tai ostetaan palvelujen tuottajilta.

Sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8-16 p. 044 4971 058
ja virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112.

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Eliisa Tornberg
p. 050 3771 513

Palvelupäällikkö (sosiaalipalvelut)
Tarja Kinnunen
p. 050 3074 789

Palveluohjaaja
Katri Hyvärinen
p. 050 3626 681

sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Sosiaaliasiamies
Mirva Makkonen 
Sosiaali- ja potilasasiamies
p. 044 703 4116
Hanhitie 15, 90150 Oulu
postiosoite: PL 61, 90015 Oulun kaupunki

Vastaanotto ajanvarauksella
Käytössä on myös verkkoneuvonta: www.oulunomahoito.fi
Lisätietoja potilaan ja asiakkaan oikeuksista: www.ouka.fi/oulu/asiakkaan-oikeudet