tyrnava-0312.jpg

Lastensuojelu

Sosiaalipäivystys virka-aikana klo 8.00 - 16.00 p. 044 4971 058.
Sosiaalipäivystyksen asiakaslinja p. 044 7036235 virka-ajan ulkopuolella klo 16.00 - 8.00ja viikonloppusin 24 h/vrk .

Lastensuojelun tarkoituksena on lasten kasvuolojen turvaaminen sekä vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä. Perhe- ja yksilökohtaisella lastensuojelulla pyritään ensisijaisesti siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan (avohuollon tukitoimet). Tarvittaessa järjestetään kuitenkin hoitoa myös kodin ulkopuolella (sijaishuolto).

Lastensuojelu on yhteistyötä vanhempien, päivähoidon, neuvolan, koulun sekä muiden lapselle ja perheelle läheisten tahojen kesken.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä, kun lapsen oireilu, perhetilanne tai muu lapsen hyvinvointiin liittyvä asia huolestuttaa. Kuka tahansa voi myös tehdä sosiaaliviranomaiselle ilmoituksen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojelusta vastaavat sosiaalityöntekijät.

Liite: Lastensuojelusuunnitelma vuosille 2010-2013 (pdf)

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Marja Kaiponen
p. 050 316 8817
Puhelinaika arkisin klo 12.00 - 13.00

Sosiaalityöntekijä
Kirsimarja Lehtiniemi
p. 044 4971 057
Puhelinaika arkisin klo 12.00 - 13.00

Sosiaalityöntekijä
Hanna Paananen
p. 050 4397 368 
Puhelinaika arkisin klo 12.00 - 13.00