tyrnava-0312.jpg

Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdehuollolla pyritään myös edistämään päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdehuollon avopalveluita antavat terveyskeskuslääkärit, mielenterveysyksikön työntekijät ja sosiaalityöntekijät.

Pitempikestoisen päihdekuntotusjakson hoitoon tarvitaan kunnan maksusitoumus. Yhteydenotto sosiaalityöntekijään.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Kirsimarja Lehtiniemi
p. 044 4971 057
Puhelinaika arkisin klo 12.00 - 13.00

Psykiatrianen sairaanhoitaja
Marika Sinkkonen
p. 050 3750 713
Puhelinaika maanantai-torstai klo 11.30-12.00