tyrnava-0312.jpg

Vammaispalvelut

sosiaali-7881.jpg

Vammaisille henkilöille järjestettävistä palveluista on säädetty vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa.
Näitä palveluita mm. ovat:

  • kuljetuspalvelut
  • tulkkipalvelut
  • taloudelliset tukitoimet, kuten henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta tai asunnonmuutostöistä  koituneiden kustannusten korvaaminen 
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnoissa avustaminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluita haettaessa tarvitaan liitteeksi lääkärintodistus sekä mahdollisia muita selvityksiä vammaisuudesta. Hakemuksia saa sosiaalitoimistosta.

Yhteystiedot

Johtava sosiaalityöntekijä 
Juha Kähkönen   p. 050 3168 819 (soittoaika klo 12-13)

Sosiaaliohjaaja

Riikka Piippo (Kehitysvammahuolto) p. 050 5737 167 (ma-to)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Sosiaaliohjaajan keskeiset tehtäväkokonaisuudet: 

  • palvelusuunnitelman laatiminen/päivittäminen asiakkaalle
  • perheiden tukeminen
  • tiedottaminen kehitysvammahuollon palveluista 
  • varhaiskuntoutukseen osallistuminen 
  • kehitysvammahuollon yhdyshenkilönä toimiminen ja viranomaisyhteistyö 

 

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistoimintaa, seurata vammaisten henkilöiden tarpeiden, palveluiden ja tukitoimien kehitystä kunnan alueella sekä edistää vammaisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin tavoitteena vammaisten hyvinvoinnin edistäminen. Vammaisneuvoston tulee antaa vuosittain oma arvionsa vammaistenhuollon tilasta kunnassa ja tehdä talous- ja toimintasuunnitelmaan esityksensä toimialansa kehittämistarpeista. Kunnan toimielinten tulee talous- ja toimintasuunnitelmaa laatiessaan kuulla vammaisneuvostoa. Vammaisneuvoston asiantuntemusta tulee käyttää hyväksi kunnan toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Vammaisneuvoston jäsenet/varajäsenet 2013-2016
Helena Lithovius, pj. 2016 alkaen (teknisen ltk:n edustaja)
Elina Kokkonen, pj. 2016 asti / Sanna Lakso (sote ltk:n edustaja)
Kristiina Ahola varapj.
Taina Härmä sihteeri (sivistys ltk:n edustaja)
Markku Heikkinen (Me Itse ry)
Kaisa Lumiaho/ Anne Tiikkaja
Riitta Lydman/ Paula Kokko (Sydän yhdistys)
Anneli Pehkonen
Martti Rinnekangas

Lisäksi kokouksiin osallistuvat:
Juha Kähkönen, johtava sosiaalityöntekijä/vammaispalvelut ja/tai

Riikka Piippo, sosiaaliohjaaja/ kehitysvammaisten avohuolto


Vammaisneuvosto kokoontuu keskimäärin 4-5 kertaa vuoden aikana.

Katso myös: