AAA_0608.jpg

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea myönnetään kotona vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavalle henkilölle.

Yhteystiedot

Johtava sosiaalityöntekijä
Juha Kähkönen
p. 050 316 8819

Omaishoitajien ja hoidettavien ryhmä kokoontuu Tyrnävällä kotitalossa kerran kuukaudessa. Ryhmän vetäjänä toimii palveluohjaaja Sari Holappa p. 050 4309 233.