tyrnava-0312.jpg

Etusivu / Palvelut / Terveyspalvelut / Reseptin uusiminen

Reseptin uusiminen

Sähköinen resepti on otettu käyttöön tammikuussa 2013.

Sähköinen resepti eli eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Resepti ja sen toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta eli 2,5 vuotta. Potilas voi tarkastella lääkemääräyksiään omakanta-palvelussa, josta voi myös tulostaa yhteenvedon lääkemääräyksistä.

Asiakkaalla on edelleen oikeus valita käyttöönsä paperiresepti, mutta 1.11.2015 lähtien pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (PKV-lääkkeet) ja huumaavien lääkeaineiden reseptit voidaan tehdä vain sähköisesti. Lääkemääräyslain mukaan 1.1.2017 lähtien kaikki lääkemääräykset tulee tehdä sähköisesti. 1.11.2015 lähtien omakantaan tulee mahdollisuus kieltää haluamiensa lääkemääräysten näkyminen terveydenhuollossa. Kieltoa tehtäessä on syytä huomioida, että kielto voi vaikeuttaa hoidon antamista esimerkiksi hätätilanteessa.

Reseptien uusiminen

Sähköisen reseptin uudistaminen vaatii toistaiseksi yhteydenoton terveyskeskukseen. Apteekki välittää uusimispyyntöjä perien tästä palvelumaksun. 1.11.2015 lähtien omakanta-palveluun tulee mahdollisuus tehdä uusimispyyntö lääkkeestä. Uusimispyynnön lähettäminen tätä kautta on helppoa. Uusimispyyntöä lähetettäessä on tärkeää valita vastaanottavaksi yksiköksi oma hoitava terveysasema, käytännössä Tyrnävän terveyskeskus. Uudistamispyyntöjen käsittelyaika on 8 vuorokautta.

Lääkereseptit on toimitettava uusittavaksi hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista.
Mikäli potilas haluaa edelleen käyttää paperireseptejä, niin uusitut reseptit toimitetaan Tyrnävän apteekkiin 3 päivän kuluessa, ellei asiakas halua hakea niitä terveyskeskuksesta. Kotiin postitettavissa paperiresepteissä tulee olla mukana palautuskuori postimerkillä ja osoitetiedoilla varustettuna.