tyrnava-0312.jpg

Yrittäminen

metalpower.jpg

Tyrnävän kunta panostaa yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan vahvistamiseen ja monipuolistamiseen.  Yritystoiminnan menestymisen kannalta Tyrnävän vahvuuksia ovat mm. hyvä liikenteellinen sijainti Oulun läheisyydessä, mallikas maankäytönsuunnittelu, kasvava asukasmäärä ja toimivat peruspalvelut. Aktiivista vuoropuhelua käydään kunnan ja yrittäjien kesken, minkä yhtenä työmuotona on Elinkeinoryhmä.

Elinkeinoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Marjukka Manninen, kunnanvaltuuston pj. Minna Matinlauri, kunnanhallituksen pj. Tauno Uitto, työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, Tyrnävän Yrittäjät ry:n pj. Annukka Suotula-Ervasti ja  yrittäjien edustajana Marketta Hepoviita Tyrnävän Leipurit Oy:stä. Ryhmän tarkoituksena on edistää kunnan ja yritysten yhteistyötä.