tyrnävä-0455.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Uutiset / Haurukylän asemakaavoitus kiinnosti Temmeksellä

Haurukylän asemakaavoitus kiinnosti Temmeksellä

29.11.2018
Haurukylän yleisötilaisuus 281118.jpegHaurukylän yleisötilaisuus 28.11.2018

Haurukylän asemakaavan laajennusta koskevassa yleisötilaisuudessa Temmeksen koululla keskiviikkona 28.11. keskustelu kävi vilkkaana. Paikalle oli saapunut koululuokallinen väkeä, joita kiinnosti asemakaavan valmistelu ja tuleville teollisuustonteille sijoittuvan toiminnan luonne. Kyläyhdistyksen puolelta esitettiin huoli Haurukylän viihtyvyydestä ja liikenneturvallisuudesta.

Fortum Environmental Construction Oy:n Jyri Nummela kertoi Oulun seudun teollisuusjätekeskus -hankkeen kuulumisia ympäristölupahakuprosessissa. Tyrnävälle valmisteltava teollisuusjätteen käsittelykeskus on Fortumin pohjoisin, lähin seitsemästä toiminnassa olevasta laitoksesta heillä sijaitsee Kuopiossa. Fortumin toiminnassa kuulijoille vastattiin tulevan toiminnan luonteen ohella kysymyksiin hulevesien käsittelystä, alihankintamahdollisuuksista ja laitoksen toiminta-ajasta.

Keskiviikon pimenevässä illassa käytiin perustavaa vuoropuhelua kaavateknisistä mahdollisuuksista rajoittaa ympäristölle aiheutuvia haittoja sekä asemakaavan vaikutuksista alueen viihtyvyyteen. Keskustelu lisäsi tietoa puolin ja toisin. Asukkaiden huolenaiheina nousivat esille mahdolliset melu- ja hajuhaitat eli yleiseen asumisviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät. Samanaikaisesti alueen rakentumista pidettiin hyvänä, ja jo tiedossa olevat toimijat toivotettiin tervetulleiksi alueelle.

Luonnoksena nähtävillä olleen kaavan suunnittelumääräyksissä jäi tulevan toiminnan suhteen avoimia kysymyksiä. Kaavan toteutumisen jälkeen alueelle tulevat toimijat askarruttivat, kun kaikista toiminnoista ei ole vielä olemassa tietoa. Tilaisuudessa todettiin, että maankäytön periaatteita ohjaavan kaavoituksen ohella kaava-alueelle sijoittuvalle toiminnalle on toiminnan suunnittelua ja toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä. Niihin lukeutuu ympäristölupa- sekä sen valvontaprosessit, joiden kautta yksittäisten toimijoiden toimintaa ohjeistetaan ja seurataan jatkuvilla toimenpiteillä.

Haurukylän asemakaavan laajennusta tullaan luonnosvaiheen jälkeen tarkistamaan ja sen määräyksiä tarkentamaan huomioiden alueelle valmistuneet selvitykset ja luonnoksesta saatu palaute. Liikennöinti kaava-alueelle tullaan ohjaamaan uuden kanavoidun liittymän kautta. Samalla Haurukylän olemassa oleva liittymä kanavoidaan, mikä lisää alueen asukkaiden ja tulevan työpaikkaliikenteen liikenneturvallisuutta. Tyrnävän kunnanhallitus käsittelee luonnosvaiheen palautteen joulukuussa. Haurukylän asemakaavan ehdotus saataneen nähtäville alkuvuodesta 2019.


‹ Kaikki