tyrnava-0486.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Koulunkäynninohjaajan toimi (2kpl)

Koulunkäynninohjaajan toimi (2kpl)

21.4.2017

Koulunkäynninohjaajan määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan (2kpl) toimen täyttäminen / Kirkkomännikön koulu

Kirkkomännikön koulu on tällä hetkellä 460 oppilaan ja 40 aikuisen työpaikka. Ensi syksynä koulussamme on oppilaita 623, kun Rantaroustin uusi oppimisympäristö valmistuu. Kirkkomännikön yksikköön jää 0.- 2. luokkien alakoulu, jonka oppilasmäärä on ennusteen mukaan 275. Rantaroustin uuteen avoimeen oppimisympäristöön tulee oppilaita 348 ja sinne sijoittuvat 3.-6. luokkien oppilaat sekä EHA-oppilaat.

Tehtävään valittava koulunkäynninohjaaja toimii Kirkkomännikön koulun erityisluokassa yhdessä opettajan ja toisen koulunkäynninohjaajan kanssa. Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus- ja ohjaustyötä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Työhön voi kuulua lisäksi hoidosta ja lääkehuollosta huolehtimista. Näiden lisäksi työhön voi kuulua henkilökohtaista avustamista, valvontatyötä, oppimateriaalin valmistamista, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamista ja muita mahdollisia rehtorin määräämiä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin saattaa sisältyä Tyrnävän kunnassa järjestettävää kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoa viikonloppuisin yhdessä sosiaalialan ammattilaisen työparina.

Koulunkäynninohjaajan työaika on 38.75 h/vko. Työaika voi vaihdella oppilaiden työjärjestysten mukaan ja muun toiminnan vuoksi. Työ alkaa 1.8.2017 ja määräaikainen sopimus päättyy 31.7.2018.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään koulunkäynninohjaajan ammattitutkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa tutkintoa. Tehtävän hoitamiseen edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen on liitettävä todistukset kelpoisuudesta, nimikirjanote tai ansioluettelo (CV). Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan/toimeen valittu on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Hakuaika päättyy perjantaina 5.5.2017 klo 12. Hakemukset osoitetaan Tyrnävän kuntaan os. Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä (kuoreen merkintä Koulunkäynninohjaaja hakemus) tai sähköpostitse kunta@tyrnava.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot.

Yhteystiedot
Kirkkomännikön koulun rehtori Jani Alakangas, p. 044 4971 238, jani.alakangas(at)tyrnava.fi ja Kirkkomännikön koulun apulaisrehtori Tarja Hietikko 044 4971399, tarja.hietikko(at)tyrnava.fi

‹ Kaikki