tyrnava-0486.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Työpaikat / Perusopetuksen apulaisrehtorin virka

Perusopetuksen apulaisrehtorin virka

15.3.2017

Tyrnävä on moderni ja kehittyvä maalaiskunta Pohjois-Pohjanmaalla, josta Ouluun on matkaa n. 30 km. Tyrnävä on kasvava kunta, jonka väkiluku on viimeisen 30 vuoden aikana liki kaksinkertaistunut. Asukkaita Tyrnävällä on n. 6800

Tyrnävän kunnan opetustoimessa on haettavana apulaisrehtorin virka (4004) 1.8.2017 alkaen toistaiseksi:

Kirkkomännikön koulu on tällä hetkellä 460 oppilaan ja 40 aikuisen työpaikka. Ensi syksynä koulussamme on oppilaita 623, kun Rantaroustin uusi oppimisympäristö valmistuu. Kirkkomännikön yksikköön jää 0.- 2. luokkien alakoulu, jonka oppilasmäärä on ennusteen mukaan 275. Rantaroustin uuteen avoimeen oppimisympäristöön tulee oppilaita 348 ja sinne sijoittuvat 3.-6. luokkien oppilaat sekä EHA-oppilaat. Koulussamme toteutetaan vahvasti yhteisopettajuutta ja tiimiajattelua. Lisäksi Kirkkomännikön 0.-2. yksikössä aloitetaan vuosiluokkiin sitomattoman perusopetuksen kehittäminen. Apulaisrehtorin työtehtävät koostuvat pääosin Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulujen apulaisrehtorin tehtävistä.

Apulaisrehtorin kelpoisuus sama kuin rehtorilla. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Lisäksi edellytetään johtamiskokemusta ja kokemusta tiimiorganisaatioiden kanssa työskentelystä ja niiden toiminnan kehittämisestä. Kokemus oppilashuollosta, erityisopetuksesta ja pedagogisesta kehittämisestä voidaan katsoa eduksesi. Työhösi voi kuulua Tyrnävän kunnan opetus- ja kasvatuspalvelujen erityisen tuen sekä kehittämishankkeiden koordinointia ja muita hankkeisiin liittyviä työtehtäviä. Kelpoisuus tehtävään tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus, johon on liitettävä oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuutta osoittavista todistuksista sekä nimikirjaote tai ansioluettelo, tulee toimittaa osoitteeseen kunta@tyrnava.fi tai Tyrnävän kunta / Sivistyslautakunta, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä. Kuoreen merkintä ”Hakemus”. Hakemusten tulee olla perillä keskiviikkona 29.3.2017 klo 12.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Lisätietoja antaa Kirkkomännikön koulun rehtori Jani Alakangas p. 044 4971238, jani.alakangas@tyrnava.fi

Tyrnävän Sivistyslautakunta

‹ Kaikki