tyrnävä-0455.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Blogit / Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä

Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä

16.9.2015 - Marjukka Manninen
MarjukkaManninen16092015.jpg

Tyrnävä on moderni, omaleimainen ja kehittyvä maaseutumainen kunta, joka ammentaa voimaa vahvoista juuristaan. Kasvavassa ja elinvoimaisessa kunnassamme on hyvä ja ennakkoluuloton päätöksentekokulttuuri sekä suoraviivainen toimintatapa.

Yhteistyötä tehdään aidosti hallintokuntien rajat ylittäen ja asukkaita osallistaen. Kunnan ikärakenne on poikkeuksellinen. Lähes puolet kuntalaisista on alle kolmikymppisiä, ja melkein 20 % on alle kouluikäisiä. Vuosittainen kasvu pitkällä aikajänteellä on reilusti yli kaksi prosenttia. Onpa meillä epävirallinen Euroopan ennätyskin lapsiluvun suhteen: jokaista naista kohti on keskimäärin 4,2 lasta.

Vuosisatojen vahva lakeuden viljely- ja talonpoikaisperinne sekä hedelmällinen ja lämpökertymältään poikkeuksellinen merestä noussut maa ovat luoneet puitteet hyvinvoinnille ja tuoneet alueelle vaurautta sukupolvien ajan. Tyrnävä tunnetaan erityisesti perunanviljelystä ja kunta kuuluu yhteen Euroopan viidestä puhtaimmista siemenperunan tuotantoon keskittyneistä High Grade –alueista. Alueen tuotannosta noin 20 % menee kansainvälisille markkinoille.

Edellä on kuvattu aitoa tyrnäväläisyyttä parhaimmillaan. Nojaamalla vahvuuksiimme ja hyödyntämällä niitä pystymme jatkossakin terveellä ja raikkaalla tavalla erottautumaan positiivisesti kuntakentässä. Meneillään on useita ketteriä kokeiluja ja toimintamallin muutoksia, jotka ovat paitsi välttämättömiä myös vievät kuntaamme eteenpäin edelläkävijöiden joukossa. Hyvä, positiivinen kierre tuottaa positiivisia juttuja kuntalaisillemme ja yrityksillemme. Kunnan veto- ja elinvoima muodostuu pitkälti kuntakuvasta. Kuntakuvaa taas voidaan sekä kehittää tietoisesti mutta myös tiedostamatta niin positiiviseen kuin negatiiviseenkin suuntaan. Viime vuonna monipuolisen ja osallistavan prosessin tuloksena syntynyt strategiamme antaa paljon mahdollisuuksia ja siinä on myös tehty rohkeita valintoja. Kokonaisuus on pantu merkille positiivisessa mielessä kunnan ulkopuolellakin.

Mutta mikään strategia tai ohjelma sinänsä ei tuo hyvää kuntalaisille, yrityksille, työntekijöille tai sidosryhmillemme. Jokaisen meistä on siis mielessämme päätettävä: ”Olenko tulppa muutokselle vai sytytystulppa uudistumiselle? ” ,kuten yksi maamme johtamisen huippuasiantuntijoista, Pentti Sydänmaanlakka taannoin esimieskoulutuksessamme osuvasti määritteli. Haluankin esittää avoimen haasteen siitä, miten meistä jokainen haluaa olla jatkossakin mukana rakentamassa, kehittämässä ja vaalimassa tuotetta nimeltä Tyrnävä tai tyrnäväläisyys? Meillä on ihmisiä, intohimoa, uskoa, ennakkoluulottomuutta – keinoja mennä eteenpäin tehokkaasti useilla rintamilla ja erottua muista. Kyse on siitä, haluammeko käyttää niitä ja miten niitä käytämme. Sama koskee osallistumista ja yhteistyötä. Kunta pystyy ja pyrkii luomaan ilmapiirin sekä hyvän yhteistyön olosuhteet. Loppu on kiinni tekijöistä. Kunnan ja kunnan työntekijöiden tavoite on myös poistaa turhaa jäykkyyttä, virkamiesmäisyyttä ja virallisuutta. Tällä tapaa ajattelemme, että palvelemme sekä nykyiset että tulevat kuntalaisemme ja yrityksemme paremmin. Kuitenkin on muistettava, että jokapäiväiset teot ja asenne ratkaisevat. Sillä, miten meistä jokainen toimii ja puhuu kunnastamme, on kaikkein suurin merkitys kuntakuvan kehittymisen kannalta. Toivoakseni jatkossakin haluamme olla rohkeita, ketteriä ja reippaita sekä vastuullisia, kunnastaan terveesti ylpeitä ja positiivisia. Näistä mausteista on juurtumisen paikka tehty!


‹ Kaikki