tausta-8324.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Blogit / Opettajien ajatuksia uuden koulun suunnitteluprosessista

Opettajien ajatuksia uuden koulun suunnitteluprosessista

25.2.2016 - Sami Karvonen ja Arja Mertala
blogi_karvonen_mertala.jpg

”Rantaroustin koulun suunnitteluun osallistuminen on ollut hieno mahdollisuus päästä kiinni uudenaikaiseen opetukseen ja toimintakulttuuriin.”

Tyrnävän koulujen oppilasmäärän kasvun myötä uuden koulun saaminen on ajankohtainen. Tässä on hieman ajatuksia opettajan näkökulmasta suunnitteluprosessin ajalta. Uudet tilat tulevat kovaan tarpeeseen ja niitä odotetaan innolla. Nykyinen koulu on täynnä viimeisiä tiloja myöten, samoin välineistön osalta nykyaikaistaminen on paikallaan.

Uusi koulu tuo mukanaan uudenlaista toimintakulttuuria, mikä toisaalta saa tervetulleen vastaanoton, mutta on samalla suuren muutoksen myötä stressitekijä. Esimerkkinä uudet ryhmittelyt, jossa ei opeteta yhdessä luokkahuoneessa 20 oppilasta, vaan isossa solussa voi olla useampi opettaja suuremman oppilasjoukon kanssa. Muutoksia tuo myös opetussuunnitelma. Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan portaittain syksystä 2016 lähtien. Nämä edellä mainitut tekijät tuovat myös oppilaalle uuden toimintamallin. Toimintamallin muutos tarkoittaa oppilaalle uudenlaisia opiskelutapoja, jossa joutuu huomioimaan entistä enemmän toisia oppilaita. Esimerkiksi tiimityöskentelyä tulee olemaan enemmän ja opiskeluiden jaksottamista aihekokonaisuuksiin oppiaineista riippumatta. Lisäksi digiteknologia tulee olemaan entistä suuremmassa roolissa.

Suunnitteluprosessi ja opetussuunnitelman tekeminen ovat olleet suuri ponnistus henkilökunnalle viimeisen kahden vuoden aikana. Palavereita on pidetty erinäinen määrä. Prosessi on ollut raskas, mutta toisaalta hieno mahdollisuus päästä kiinni uudenaikaiseen opetukseen ja toimintakulttuuriin. Suunnittelun edetessä ajattelutapa on muuttunut. Aluksi luokkahuoneeton opetus tuntui suorastaan luokattomalta ajatukselta. Nyt, kun koulua on päästy itse suunnittelemaan, ajatukset ovat jäsentyneet ja uusi toimintakulttuuri tuntuu mielenkiintoiselta.

Haasteeseen on tartuttu innolla tietäen, että tällaista mahdollisuutta monelle opettajalle ei uransa aikana tule. Suunnitteluprosessi on haastanut myös jokaisen opettajan ajattelemaan omaa työnkuvaansa. Olo on kuin matkalle lähdettäessä: innokas näkemään ja kokemaan uutta, mutta mukana on vähän jännitystä ja jopa pelkoa. Onko tämä hyppy tuntemattomaan? Onnistuuko tämä? Riittääkö opettajan omat resurssit ja taidot?


‹ Kaikki