tyrnava-1539.jpg

Etusivu / Ajankohtaista / Blogit / Yrittäjyys – voimavara ja elinehto kunnalle

Yrittäjyys – voimavara ja elinehto kunnalle

26.4.2018 - Vesa Anttila
vesa.jpg

"Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia kunnan asukkaista ja palveluista sekä yrityksistä ja alueen vetovoimaisuudesta. Suomalaisen kunnan rooli on parhaillaan muutoksessa ja se on osin jopa keksittävä uudelleen. Muutoksista huolimatta kunta on jatkossakin yksittäiselle yritykselle tärkeä ja lähin hallinnollinen viitekehys verotusoikeutensa, itsehallintonsa ja yleisen toimivaltansa kautta. "

Meneillään oleva uudistus on erityisesti mahdollisuus määrittää kunnalle entistä vahvempi elinkeinopoliittinen rooli luoda työtä ja rakentaa hyvinvointia. Elinkeinopolitiikka on kunnan elinvoiman kulmakivi ja yrittäjyys sen tekijä. Ilman yrityksiä ei ole ihmisillä työtä, eikä palveluita kuntalaisille. Myöskään verotuloja ei tällöin kerry kunnalle.

Kun SOTE-vastuu poistuu kunnilta, kuntien toiminnan ytimeen nousevat hyvinvointi, sivistys- ja vapaa-aikatoimi, elinkeinopolitiikka, kaavoitus ja maankäyttö sekä infran ylläpito. Näillä toiminnoilla on jo nyt iso merkitys yrittäjän arkeen.

Elinvoimaisen kunnan keskeiset tekijät ovat vahva ja monipuolinen yrittäjyys sekä kunnan asukkaiden ja yritysten käytössä olevat koulutus- ja osaamispalvelut. Nämä elinvoimatekijät ovat myös voimakkaasti riippuvaisia toisistaan. Siksi hyvin järjestetyt koulutuspalvelut ovat keskeinen osa kunnan elinkeinopolitiikkaa.
Kunnan perustehtävä on asukkaidensa hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen. Kunnan jäseniä ovat kunnan asukkaat sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden kotipaikka on kunnassa. Myös yritys on kuntalainen.

Mielestäni yritysten elinvoimaa edistävän kunnan päätöksenteko on yrittäjämyönteistä. Tällaisen kunnan on koko ajan systemaattisesti tehtävä päätösten yrittäjyysvaikutusten arviointia ja tunnistaa mm. hankintojen elinkeinopoliittinen rooli.

Päätöksenteossa on myös oltava tarkkana, että kunta ei päätöksillään ”syö” yrittäjien elinvoimaa omalla toiminnallaan. Tällöin fiksu päätöksenteko mielestäni tunnistaa kunnan olemassa olevan yrittäjyysresurssin ja hyödyntää sitä omassa toiminnassaan ja palvelutuotannossaan.

Fiksu kunta arvostaa ja edistää yrittäjyyttä. Merkittävä keino edistää ja arvostaa yrittäjyyttä on toteuttaa yrittäjyyskasvatusta osana varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen kasvatus- ja opetussuunnitelmia. Samalla kunta omalta osaltaan ”kasvattaa” mahdollisia uusia tulevaisuuden yrittäjiä.


Yrittäjille hyvät toimintaedellytykset luo sellainen kunta, joka
- säännöllisesti käy ja ylläpitää yrittäjien kanssa vuoropuhelua
- panostaa koulutukseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen
- tarjoaa yrittäjille mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen
- osoittaa yrittäjälle kunnan yrittäjyydestä ja elinvoimasta vastaavan henkilön ja hoitaa lupaprosessit jouhevasti ja hyvässä hengessä tarjoten yrityspalveluita koko yrityksen elinkaarelle
- huomioi maankäytössä ja maapolitiikassa yritykset
- toteuttaa kaavoituksen avoimesti, johdonmukaisesti ja nopeasti samalla kuunnellen yrittäjiä huomioiden mm. asiakasvirrat liikennesuunnittelussa

Mielestäni jokaisen kunnan tulisi tunnistaa ja määritellä oman elinkeinopolitiikkansa vahvuudet, koska kaikkea mahdollista tai mahdotonta ei kannata tavoitella. Tällöin on tietysti tärkeää sitouttaa yrittäjät ja yritykset ja samalla houkutella uusia yrityksiä ja palveluja kuntaan.

Moni yrityksen perustamista ja kuntaan muuttamista suunnitteleva tutkiikin hyvin tarkkaan niin kunnan tonttitarjonnan kuin muutkin palvelut. Tällöin mielestäni korostuvat niin varhaiskasvatus- kuin opetuspalvelut sekä harrastusmahdollisuudet. Kaikki kulkevat käsikädessä ja hyvä asia seuraa toista.

Tyrnävällä alkutuotanto on erityisen vahvaa. Mielestäni on kuitenkin erittäin tärkeää kasvattaa ja monipuolistaa tyrnäväläisten yritysten määrää, jolloin myös työpaikkaomavaraisuus lisääntyy. Tämä ei tapahdu sormia napsauttamalla, vaan se vaatii avointa ja tiivistä vuoropuhelua sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tehdään Tyrnävästä yhdessä paras paikka yrittää, asua ja harrastaa ikään katsomatta!


Kevätterveisin,

Vesa Anttila
Kunnanjohtaja

‹ Kaikki