tausta-8324.jpg

Tyrnävän Yrittäjät

TYRNÄVÄN YRITTÄJÄT_LOGO.png

Tyrnävän Yrittäjät on jäsenmäärältään noin 75 yrityksen paikallisyhdistys. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen tilaisuuksia ja koulutuksia sekä on mukana monissa tapahtumissa yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.
Yhdistys kuuluu noin 4200 jäsenyrittäjän muodostamaan alueelliseen yrittäjyysverkostoon Pohjois-Pohjanmaan yrittäjiin, ja käytettävissä on myös aluejärjestön tarjoamat edut. Samalla jäsenmaksulla jäsenyrittäjä on myös osa valtakunnallista yrittäjyysverkostoa eli Suomen Yrittäjiä. Yhdessä tekemällä ja toimimalla tuodaan elinvoimaa omalle alueelle ja koko Suomeen!

www.ppy.fi
www.yrittajat.fi
https://www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/tyrnavan-yrittajat