tyrnävä-0455.jpg

Etusivu / Asiointi / Palvelupiste Sentraali

Palvelupiste Sentraali

asiointi-7832.jpg

Palvelupiste Sentraali sijaitsee kunnantalolla.
Kunnankuja 4 91800 Tyrnävä
p. 050 3602 302 fax (08) 5548 250
sähköposti: kunta@tyrnava.fi

Kunnantalo pidetään suljettuna
perjantaisin 1.10. - 31.12.2019 välisenä aikana.
Päivystysluonteinen palvelu järjestetään
niitä tarvitseville asiakkaille.

Avoinna 1.1.2020 alkaen: ma – pe klo 8.00-16.00

Sentraalin palvelut:
 • Asiakaspalvelu 
 • Neuvonta
 • Esitteet
 • Eri osastojen lomakkeet
 • Asiakirjojen vastaanotto ja kirjaaminen
 • Kokoustilavaraukset
 • Kassapalvelut (kunnan laskut, ylijäämäruokaliput)
 • Virallinen ilmoitustaulu
 • Asiakirjoista perittävät maksut
Rekisteriasiat

Tyrnävän kunnan henkilörekisteriselosteet ovat nähtävissä palvelupiste Sentraalissa sekä kunnan nettisivuilla (sivun alaosassa).

 Henkilötietolain (523/1999) perusteella rekisteröidyllä henkilöllä on:

1. Tarkastusoikeus

 • jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot, ellei henkilötietolaista muuta johdu
 • pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä
 • pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle
 • tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti
 • tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa

2. Oikeus pyytää rekisteritiedoissa olevan virheen oikaisua

 • kirjallinen yksilöity pyyntö
 • pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle

Linkki: Tietosuojavaltuutetun lomake rekisteritiedoissa olevan virheen oikaisemiseen

Tyrnävän kunnassa pidettävien rekistereiden rekisteriselosteet löydät sivun alaosasta.

 

 

Yhteispalvelut

Mela-asiamies (maatalousyrittäjäin eläkelaitos)
Mela-asiamies Osmo Kontinen (020 630 0677) on tavattavissa Tyrnävän kunnantalolla vain ajanvarauksella.

Arkisto 
Yhteystiedot
Asiahallintavastaava
 Johanna Pekkarinen
p. 050 3168 773
email: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Elatussopimusrekisteri.pdf (16,2 kB)
Elatustuki.pdf (16,1 kB)
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri.pdf (21 kB)
Hakijarekisteri_Esiopetus.pdf (16 kB)
Hallintodiaari.pdf (16 kB)
Henkilöakti, sidonnaisuusilmoitus.pdf (15,5 kB)
Henkilöakti.pdf (15,9 kB)
Henkilökuntarekisteri_Koulutoimisto.pdf (16,3 kB)
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit_Vanhustyö.pdf (16,2 kB)
Isyyden selvittäminen.pdf (15,7 kB)
Kantatilaselvitykset.pdf (15,8 kB)
Kehitysvammaisten avohuollon asiakasrekisteri.pdf (16,4 kB)
Kehitysvammaisten laitoshoitorekisteri.pdf (15,6 kB)
Kesätyönuorten asiakasrekisteri.pdf (16,2 kB)
Kiinteistöjen omistajat.pdf (15,8 kB)
Kilpailutoiminnan listat.pdf (15,7 kB)
Kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri (Koha).pdf (17,4 kB)
Kirjaston yleisöpäätteen varauslista.pdf (15,9 kB)
Kotihoidon asiakkaat.pdf (16,1 kB)
Kunnan vuokra-asuntojen asukkaat.pdf (15,4 kB)
Kunnan vuokra-asuntojen hakijat.pdf (15,3 kB)
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus.pdf (16,1 kB)
Liikuntatoimen ilmoittautumislistat.pdf (15,6 kB)
Linjavuoroissa kulkevat oppilaat.pdf (15,8 kB)
Luettelo rekisteriselosteista (58,1 kB)
Luottamushenkilörekisteri.pdf (15,9 kB)
Luottamushlö palkkiojärjestelmän rekisteri.pdf (16 kB)
Omaishoidontukea hakeneet.pdf (16,1 kB)
Opettajarekisteri.pdf (16,1 kB)
Oppilasakti.pdf (16,6 kB)
Oppilasrekisteri.pdf (42,8 kB)
Palkansaajarekisteri.pdf (16,8 kB)
Palveluasuntoa hakeneet.pdf (16,2 kB)
Perhepäivähoitajarekisteri.pdf (15,4 kB)
Potilasrekisteri.pdf (22,4 kB)
Päivähoidon asiakasrekisteri.pdf (19,2 kB)
Rakennusluvat.pdf (15,8 kB)
REKISTERISELOSTE kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä.pdf (28,4 kB)
REKISTERISELOSTE ParTy Tyrnävän paja.pdf (28,5 kB)
REKISTERISELOSTE ParTy , kunttouttavatyötoiminta.pdf (28,1 kB)
REKISTERISELOSTE_kykyviisari.pdf (48,5 kB)
Sijaisrekisteri.pdf (16,2 kB)
Toimeentulotukea hakeneet.pdf (15,6 kB)
Toimittajarekisteri.pdf (15,6 kB)
Tontinvuokrarekisteri.pdf (15,9 kB)
Tyrnävä_Suppea rekisteriseloste (2).pdf (48,3 kB)
Tyrnävän sos.palveluiden verkkoneuvonnan asiakasrekisteri.pdf (48 kB)
Työnsuunnittelijan asiakasrekisteri.pdf (18,2 kB)
Vammaispalvelujen asiakasrekisteri.pdf (15,8 kB)
Vanhainkodin asukkaat.pdf (16,1 kB)
Vardan rekisteriseloste.pdf (189,4 kB)
Verso-toiminnan asiakasrekisteri ( ParTy).pdf (30,1 kB)