tausta-8324.jpg

Etusivu / Tietopaketti / Tilastotietoa

Tilastotietoa

Uusimmat tilastot Tilastokeskuksen sivuilla:

http://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2016&active1=859

Tyrnävän väestörakenne ja väestön ikärakenne

Väkiluku 31.12.2013                                                            6 642
Väkiluvun muutos, % 2012 - 2013                                        0,4
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013                    32,7
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013                    56,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2013          11,1
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.2013                    0,2
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.2013      0,3
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013          -57
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013                                  81
Perheiden lukumäärä 31.12.2013                                            1 598
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 2011                    24 390

Tyrnävän elinkeinorakenne

Tyrnäväläisistä työskentelee yli 50 prosenttia palveluissa.

Elinkeinorakenne %

Alkutuotannossa työsk. 19,4
Teollisuudessa työsk. 23,2
Rakentamisalalla työsk. 6,7
Kaupan alalla työsk. 7,0
Kuljetusalalla työsk. 9,5
Liike-elämän palveluissa 3,5
Muissa palveluissa työsk. 27,1
Elinkeino tuntematon 3,6

Työpaikkojen toimialarakenne %

Alkutuotannossa 19,2
Jalostus 20,3
Palveluissa 58,2
Toimiala tuntematon 2,3

Verotus Tyrnävällä

Tyrnävän tuloveroprosentti vuonna 2017 on 20,50.
Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
Yleinen kiinteistövero 0,98
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,54
Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,98
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,1
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,00.