tausta-8324.jpg

Maankäytön suunnittelua tehdään Tyrnävällä osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla. Käynnissä oleva kaavoitus on esillä tällä sivulla ajankohtaista otsikon alla. Kunnan rakennusjärjestyksessä määritellään lisäksi suunnittelutarvealueet. Kaavoitustilanne -alasivulla esitellään ajantasainen kaavatilanne. Keskeisimpien yleis- ja asemakaavojen aineistot ovat luettavissa omilla alasivuillaan.

Yritystontit sijoittuvat kirkonkylän ja kyläkeskusten ohella Paavolankankaalle, Nipsinkiin ja Haurukylään. Asumisen alueita ovat kirkonkylällä muun muassa Eskolanpelto, Hirvelä, Kotimetsä ja Puujaakola. Temmes sijaitsee 17 km etäisyydellä kirkonkylältä valtatie 4:n varrella lounaaseen ja Murto 10 km etäisyydellä Murrontien varrella koilliseen. Rakentamista ohjaavien osayleiskaavojen alueille sijoittuvat Jokisilta, Markkuu, Ojakylä ja Ängeslevä.

Ajankohtaista kaavoituksessa

Murron asemakaavan muutos ja laajennus

Kunnanvaltuusto hyväksyi Murron asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 8.6.2020 kokouksessaan. Kunnanvaltuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 24.7.2020 mennessä.

Kunnanhallitus on laittanut kaavoituksen vireille 13.5.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 16.5.-17.6.2019. Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 30.10.-27.11.2019. Ehdotus pidettiin nähtävillä 18.3.-24.4.2020. Ehdotuksen nähtävilläollessa järjestimme yleisötilaisuuden etäyhteydellä.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto:

Osallistu kaavaehdotuksen yleisötilaisuuden verkkolähetykseen.

Liity alla olevan linkin kautta yleisötilaisuuteen keskiviikkona 25.3.2020 klo 18-20.
Yhteyksien testaamista varten kokoustila avataan klo 17.45.

Linkki poistettu. Yleisötilaisuus järjestettiin onnistuneesti, kiitoksia osallituneille! Tilaisuuden esittelyaineisto luettavissa alla.

Tyrnävän pyöräilyn ja kävelyn verkko -raporttiluonnos

Nähtävilläolon aikana 4.9.-27.9.2019 kirjallista palautetta saatiin yhteensä seitsemältä taholta: Murron ja Temmeksen kyläyhdistykset antoivat mielipiteensä selvityksestä, minkä lisäksi neljä yksityishenkilöä ja Oulun seudun kävelyn- ja pyöräilyn auditointi jätti palautteen selvityksestä.
Maptionnaire verkkokyselyn kautta palautetta antoi 80 henkilöä. Verkkokysleyn palautteen yhteenveto on luettavissa alta. Kiitämme arvokkaista palautteista!

Raportti on viimeisteltävänä ja tullaan julkaisemaan vuoden 2019 kuluessa.

Haurukylän asemakaavan laajennus

Kunnanvaltuusto hyväksyi Haurukylän asemakaavan laajennuksen 1.4.2019. Kunnanvaltuuston päätöksestä on jätetty 24.4.2019 valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Haurukylän asemakaavan laajennuksen ehdotus oli nähtävillä 7.1.-8.2.2019.

Haurukylän asemakaavan laajennuksen luonnos oli nähtävillä 6.6.-5.7.2018. Kunnanhallitus on käynnistänyt Haurukyäln asekamaavan laajentamisen laatimisen 16.10.2017.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto:

Yhteystiedot

kehittämispäällikkö Janna Kumpula, janna.kumpula@tyrnava.fi, puh. 040 162 6149