tausta-8324.jpg

Tonttien hinnat vuonna 2020

Omakotitalot (AO):

- Kirkonkylä 12,00 euroa / m² (+lohkomiskorvaus).
- Temmes 4,00 euroa / m² (+lohkomiskorvaus).
- Rantajaakolan alue: 15,00 € / m² – 20,00 € / m² (+lohkomiskorvaus).
- Hirvelä 12,00 euroa / m² (+lohkomiskorvaus).  
- Palkki, hevostontit, Isosuontien eteläpuoli, 6,0 euroa / m² (rakennus-alue) + 2,5 euroa/ m² (laidunalue)
  (+ lohkomiskorvaus).
- Palkki, asuintontit, Isosuontien pohjoispuoli, 12,00 euroa / m² (+lohkomiskorvaus).

Vuosivuokra on kahdeksan prosenttia kauppahinnasta. Jos tontti lunastetaan viiden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, hyvitetään lunastushinnassa siihen mennessä maksetut vuokrat.

Lohkomiskustannukset ovat 1200 euroa tontilta ja varausmaksu 500 euroa/tontti (varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa kaupan tai vuokrasopimuksen toteuduttua).


Asuinpientalot (AP ja AP-1) ja kerros- ja rivitalot sekä liike- ja toimistorakennukset: 15,00 euroa/ m²

Yhdistelmä omakotitalo-teollisuustontti (AOT): 6,00 euroa/ m² (+lohkomiskorvaus).

Teollisuustontit: 2,00 euroa/ m² (+lohkomiskorvaus).

Palvelurakennusten korttelit (P) ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet (TVY). Tonttien myyntihinta on 4,00 euroa/m²+ lohkomiskorvaus.

Hevosurheilua palvelevien rakennusten korttelialue (RHU): 3 euroa/m² (+lohkomiskorvaus), vuosivuokra viisi (5) prosenttia tontin kauppahinnasta. (Tekninen ltk. 16.6.2015 § 55).

Peltoalue (MA-1): 1,80 euroa/ m² (+lohkomiskorvaus). (Tekninen ltk. 16.6.2015 § 55).

Erillispientalojen ja työhuonerakennusten yhdistelmätontit (AOT), teolliseen toimintaan tarkoitetut tontit (T, TVY, TY, TK, TP) sekä palvelurakennusten tontit (P, PL) on mahdollista  myös vuokrata. Vuosivuokra on 8 % kauppahinnasta. Jos tontti lunastetaan viidenvuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, hyvitetään lunastushinnassa siihen mennessä maksetut vuokrat.

Lisätietoja vapaista tonteista: palvelusihteeri Teija Mikkonen, puh. 044-4971 051 tai sähköpostitse: teija.mikkonen@tyrnava.fi