tausta-8324.jpg

Puistot ja yleiset alueet

puistot-800492.jpg

Tyrnävän asemakaava-alueella on runsaasti viheralueita. Suurimman osan viheralueista muodostavat taajama- ja puistometsät. Kirkonkylän alueella on myös muutamia puistoja ja puistikoita, 2010 uusimpana puistoalueena on valmistunut Meijerialueen Tapulipuisto. Lisäksi viheralueilla sijaitsee muutamia leikkipaikkoja.

Kunnan suurimpia yleisiä alueita ovat Tyrnävän tori, Meijerikatu ympäristöineen, Kunnantalo ympäristöineen, Kirkkoristeyspuisto sekä Temmeksen Meijerikylä.

Julkiset leikkipaikat sijaitsevat kirkonkylän ja Murron alueilla (kiinteistöjen leikkipaikat kuuluvat ko. kiinteistöjen käyttöön). Leikkipaikkoja kunnostetaan ja rakennetaan vuosittain leikkipaikkojen kehittämissuunnitelman mukaisesti, keskimäärin 1/vuosi. Uusimpana on rakennettu Peuranniemen leikkipaikka vuonna 2014.

Tekninen toimi vastaa puisto-, leikki- ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta. Virkistysreittien ja ulkoilualueiden kunnossapidosta ja rakentamisesta vastaa liikuntatoimi.
TYRNÄVÄN_LEIKKIPAIKAT_KIRKONKYLÄ.pdf

TYRNÄVÄN_LEIKKIPAIKAT_MURTO.pdf

Lisätietoja:

Ympäristörakennusmestari
Kyösti Isopahkala
p. 050 3545 519
kyosti.isopahkala@tyrnava.fi