tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Hankkeet

Hankkeet

Sivulla esitellään Tyrnävän kunnan hankkeita.

Apua asumiseen

Apua asumiseen hanke on asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoittama hanke, jonka 
tavoitteena on talous- ja velkaneuvonnan vakiintuminen osaksi Tyrnävän kunnan palvelukokonaisuutta. 
Apua asumiseen on osa valtakunnallista ASTA (Asumistalous -hanke) kokonaisuutta, jossa on mukana niin kaupunkeja, kuntia kuin vuokrataloyhtiöitä sekä Takuusäätiö. Lue lisää...

 

Juurilla-hanke

Juurilla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke, jossa kirjastoon muodostuu fyysinen ja henkinen kansalaiskeskustelun paikka, jonka avulla osallistetaan kuntalaisia keskusteluun omasta hyvinvoinnista ja elinvoimasta. Hankkeen toiminnat koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: Kansalaiskeskustelusta, Porinapaikoista ja Kantapaikasta. Kaikille avoin Kansalaiskeskustelu järjestetään noin 1-2 kuukauden välein kirjastossa. Lue lisää...

 

NOJAT-hanke

Nuorten ohjaus ja auttaminen tulevaisuuteen NOJAT -hanke on Tyrnävän kunnan kolmivuotinen projekti, joka on suunnattu 9.luokkalaisille, toiselle asteelle opiskelemaan siirtyville sekä "tyhjän päällä" oleville nuorille. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä, tukea ja ohjata nuoria, joilla on haasteita toisen asteen opintojen aloittamisessa ja opintojen sujumisessa. Lue lisää...

Tyrnävä tarjottimelle -hanke

Hankkeen esittely (PDF)

Tyrnävä tarjottimelle -hanke on Tyrnäväläisen lähiruoka- ja käsityöyrittäjyyden edistämishanke. Tyrnävä tarjottimelle -hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti tyrnäväläiset ruokasektorin ja käsityöalojen yrittäjät. Hanke järjestää kuitenkin useita kaikille lähiyrittäjille avoimia koulutus- ja myyntitapahtumia. Joulukuusta 2015 vuoden 2016 loppuun kestävä hanke edistää erilaisin toimenpitein tyrnäväläisyrittäjien toimintaedellytyksiä sekä lähiyrittäjyyttä kunnassamme. Lue lisää...

Biopilotti-hanke

Tyrnävä Biopilotti-hankkeen päätavoitteet ovat maataloudesta syntyvien sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntäminen ja kierrättäminen tehokkaasti ja taloudellisesti järkevällä tavalla,  paikallisuuteen perustuvan energiaomavaraisuuden kasvattaminen sekä biotalouteen perustuvien työpaikkojen luominen. Lue lisää...

Hyvän mielen paikat -hanke

Kolme paikkakuntaa Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjoki, Tyrnävä ja Pudasjärvi ovat innostuneet kehittämään uudenlaista tapaa kohdata kuntansa asukkaita. Hanke toteutetaan yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja kunkin kohdekunnan kanssa. Hanketta hallinnoi Maaseudun Sivistysliitto. Lue lisää...