tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Hankkeet / Apua asumiseen

Apua asumiseen   astalogo.png                   ara_logo_cmyk1.jpg

Apua asumiseen -hanke on asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoittama hanke, jonka tavoitteena on talous- ja velkaneuvonnan vakiintuminen osaksi Tyrnävän kunnan palvelukokonaisuutta. Apua asumiseen on osa valtakunnallista ASTA kokonaisuutta (Asumistalous -hanke), jossa on mukana niin kaupunkeja, kuntia kuin vuokrataloyhtiöitäkin sekä Takuusäätiö. Tyrnävällä hanke toimii ajalla 2.1.2020 - 31.12.2020.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden ASTA -osahankkeiden kanssa ja pyrkii etenkin vuokra-asukkaiden (mutta myös muiden kuntalaisten) velkaongelmien, häätöjen ja asunnottomuuden ehkäisemiseen. Hankkeen tavoite on vahvistaa asiakastyötä tekevien asiantuntijoiden osaamista ja valmiuksia tukea talousvaikeuksissa olevia kuntalaisia ennen talous- ja velkaongelmia ja niiden aikana. Asuminen ja taloudenhallinta kulkevat usein käsi kädessä. Tämä näkyy muun muassa siten, että ongelmat taloudenhallinnassa johtavat helposti ongelmiin asumisessa. Ongelmille on yhteistä myös se, että niiden ennaltaehkäisy edellyttää monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Hankkeen kärkinä on kuntalaisten talousongelmien ehkäiseminen, vuokra-asunnoissa asuvien talouden hallinnan ongelmista kärsivien asukkaiden vuokravelkojen sekä häätöjen väheneminen, asunnottomien auttaminen, luotto- ja vakuutuskelpoisuuden palauttaminen sekä kannustaminen muuttamaan pysyvämmin talouden- ja elämänhallintaa. Koska Tyrnävä on hyvin lapsirikas kunta, hankkeen tavoite on etenkin lapsiperheiden asumisen turvaaminen. Pyrkimyksenä on edistää lapsiperheiden valmiuksia pidempikestoiseen taloudenhallintaan. Toisaalta haluamme myös ohjata nuoria, jotka ovat esimerkiksi juuri muuttaneet omilleen tai miettivät muuttoa.

Hanke on saavuttanut vaikuttavuuden tavoitteet, kun avustettavien ja heidän perheidensä kokonaisvaltainen hyvinvointi kasvaa ja tietoisuus paremmasta taloudenhallinnasta lisääntyy. Vuokralaisten taloushuolien ja velkaongelmien vähentyminen näkyy mm. vuokrasaatavien pienentymisellä, häätöjen määrän vähentymisellä ja maksusuunnitelmien määrän lisääntymisellä. Hankkeessa halutaan lisätä talous- ja velkaneuvonnan tunnettuutta, pysyvyyttä sekä saatavuutta kunnassamme. Puhutaan rahasta siis matalalla kynnyksellä!

 Anne Tiirikainen
Hanketyöntekijä (Tyrnävän työ- ja elinkeinosuunnittelija)
0444971067

Mirja Määttä
Hanketyöntekijä (Tyrnävän kunnan asuntosihteeri)
0503168791

kuva2talous.jpgtakuusäätiölogo.png