tausta-8324.jpg

Etusivu / Palvelut / Hankkeet / Biopilotti -hanke

Biopilotti -hanke

Tyrnäväläisen energiaomavaraisuuden ja kierrätyksen tiedonhankintahanke.

Tyrnävällä syntyy maataloustuotannosta vuosittain valtavat määrät lantaa ja muita ravinteita sisältäviä orgaanisia aineksia. Korkea biokapasiteetti, ympäröivät oheisvirrat, elintarviketeollisuus ja keskeinen sijainti tekevät Tyrnävästä hyvin biojalostamiseen ja sen kehittämiseen soveltuvan alueen. Hankkeen tavoitteena on huolehtia maataloudessa syntyvien sivuvirtojen ja jätteiden monipuolisesta kierrätyksestä siten, että ne hyödynnetään ravinnetuotannossa sekä lannoitteiden valmistamisessa. Hanke mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa paikallisista raaka-aineista voi kehittää uusia tuotteita ja palveluita, perustuen alueellisuuteen, järkeviin logistisiin ratkaisuihin sekä hiilidioksidineutraaliuteen.

Tyrnävän alueelle rakentuva Palkin hevosasemakaava-alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet hevosalaan liittyvälle harrastus- ja yritystoiminnalle. Hevostoiminnan keskittyminen luo mahdollisuudet raaka-aineiden yhteishankinnan kehittämiselle, lannan keruulle sekä toiminnasta syntyvien oheisvirtojen tehokkaalle hyödyntämiselle. Hankkeen kautta alueelle rakennetaan pohja yritysyhteistyölle, jolla pyritään luomaan taloudellisesti kannattava, mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen perustuva paikallinen tuotantoyhteisö. Hevostiloilla syntyvä lanta ja käytetty kuivike pyritään hyödyntämään paikallisessa bioenergialaitoksessa ja siten nostetaan alueen energiaomavaraisuusastetta. Alueelle rakennettavaa bioenergialaitosta varten hankkeessa laaditaan innovatiivinen kaasuverkkosuunnitelma sekä bioenergialaitoksen strateginen toimintamalli ja esisuunnitelma. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös bioenergialaitoksessa syntyvän mädätejäännöksen tutkiminen, miten ja millä syötteillä siitä saataisiin aikaiseksi uudenlaisia, tehokkaampia ja kustannus-hyötysuhteeltaan järkeviä lannoitteita. Myös lannoitteen muotoa ja käytettävyyttä pohditaan logistiselta kannalta, miten ja missä muodossa se on kannattavaa kuljettaa alueille, joissa sitä tarvitaan.

Hankkeen rahoitus muodostuu kahdesta osasta, joista 80 % tulee Euroopan unionilta (EU) ja valtiolta. Loput rahoituksesta tulee yksityisiltä rahoittajilta.

Tyrnävän biopilotti-hanke tuli vireille 30.10.2015. Hanke on tiedonhankintahanke jonka toteutusaika on 25.1.2016- 30.4.2017 ja se kuuluu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014- 2020. Hankkeen toimenpiteessä tähdätään energian säästöön ja ympäristön tilaa parantaviin menetelmiin.

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Ilkka Kovalainen, p. 0505713221. Email: ilkka.kovalainen@tyrnava.fi

esittely.bio.oamk.JPG

 

Projektiharjoittelija Tommi Junnonaho tommi.junnonaho@tyrnava.fi

vaaka_palkki_biobilotti.jpg