tyrnava-1539.jpg

Koulukuljetus

Perusopetuslain mukaan oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, jos koulumatka yhteen suuntaan on yli viisi kilometriä. Lisäksi kunta on kustantanut koulukuljetuksen 0-3 luokkalaiselle, jos koulumatka on yli neljä kilometriä. Päivittäiseen koulumatkaan ja odotukseen käytettävä aika ei saa ylittää kahta ja puolta tuntia. Vuosiluokkien 7-9 sekä erityisopetuksen oppilailla saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestetty mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Koulukuljetukset hoitaa lukuvuonna 2019-2020 Oulun taksipalvelut Oy.

Koulukuljetusreitit:

Reitin nro      Reitti  Auton puhelinnumero       Iltapäivän kuljetus 
 1 Ekstra OTP / poistuu 7.1.2020 alkaen    
 2 Haurukylä-Koskelankylä-Korpi                050 5950 358  päinvastainen reitti kuin aamulla
 3 Isosuo-Ylipää-Korkala      050 5721 393  sama reitti kuin aamulla 
 4 Kolmikanta-Keskikylä  050 5680 504  sama reitti kuin aamulla
 5 Leppioja-Parras-Tupostie  050 5724 643  sama reitti kuin aamulla
 6 Lännentie-Temmes  050 5693 259  päinvastainen reitti kuin aamulla
 7 Muhos-Ängeslevä-Jokisilta  050 3449 802  päinvastainen reitti kuin aamulla
 8 Murto-Tyrnävä-Muhos  050 3449 802  päinvastainen reitti kuin aamulla
 9 Palveluliikenne  050 4204 062  
 10 Suutarinkylä-Keskusta  050 5934 978  oma aikataulu iltapäivisin
 11 Valterikoulu / Tervaväylä    
                                         

Koulukuljetusreittejä on hieman muokattu kevääksi 2020. Ekstra-reitti poistuu kokonaan ja siinä kulkeneet oppilaat on siirretty muille reiteille. Asiasta tiedotetaan kyseessä olevien oppilaiden huoltajia vielä ennen joulua. Uudet reittien aikataulut löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Iltapäivän kuljetukset lähtevät kirkonkylältä Rantaroustin koululta klo 13.05 / 15.05, Kirkkomännikön koululta klo 13.10 / 15.10 ja Kuulammen koululta klo 13.15 / 15.15 (Poikkeuksena Haurukylän auto klo 15.10 ja Isosuon auto ensin Kuulammen koululta klo 15.10 ja sen jälkeen Kirkkomännikön koululta klo 15.15).

August Sahlsten -lukion opiskelijoiden kuljetuksista tiedote alla.

Joukkoliikenteen aikataulut löytyvät Oulun joukkoliikenteen nettisivuilta.