tausta-8324.jpg

Huoltajille

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan tuki- ja auttamistoimenpiteistä oppilaan koulunkäynti- oppimis- tms. vaikeuksissa ja koordinoi tehtävät tavoitteisiin pääsemiseksi. Olennaista työssä on yhteydenpito vanhempiin. Ryhmään kuuluvat psykologi, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja rehtori sekä tarpeen mukaan oppilaan luokanopettaja, sosiaalityöntekijä ja koululääkäri. Oppilashuoltotyö tapahtuu hallintokuntien rajoja ylittävänä moniammatillisena yhteistyönä.

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelmat löytyvät kasvatus- ja opetuspalveluiden sivulta.