tausta-8324.jpg

Opinto-ohjaus

Oppilaanohjaus tukee oppilaan kasvua ja kehitystä koko peruskoulun ajan. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Se pyrkii ohjaamaan oppilaita opiskelussa, jatko-opintoja koskevissa kysymyksissä sekä ohjaamaan ja tutustumaan työelämään sekä ammatteihin. Opinto-ohjaaja pyrkii kehittämään oppilaiden opiskelutaitoja, itsetuntemusta, päätöksentekotaitoa ja motivoimaan tulevaisuuden suunnitteluun.

Oppilas saa ohjausta valinnaisaineiden valintaan sekä jatko-opintoihin. Alakouluissa oppilaanohjauksesta huolehtivat luokanopettajat eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä, yläkoulussa oppilaanohjaus on oma oppiaine, josta huolehtivat opinto-ohjaajat. Yläkoulussa 7.-9. luokilla oppilaanohjaukseen kuuluu sekä oppitunteja että henkilökohtaista ja ryhmäohjausta. Lisäksi kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla on työelämään tutustumisjakso. Seitsemännellä luokalla on  työelämään tutustumispäivä.

Opinto-ohjaajat tavoittaa Kuulammen koululta koulupäivän aikana.

Yhteystiedot:

Ullamaija Niskanen p. 044 4971 074
Henna-Mari Tiainen p. 050 4345 173
sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi