tyrnävä-0455.jpg

Tuloselvitys

Tuloselvitys tehdään kahden viikon kuluessa lapsen hoidon aloituksesta. Tuloselvitys liitteet toimitetaan sähköisen asioinnin kautta.

Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon
- lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Palkkatyön liitteet:

-palkkalaskelma tai työnantajan todistus)
-liike- ja ammatti- sekä maatalouden tulot
-henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus kokonaisuudessaan (4 sivua) ja viimeisin
-starttirahapäätös

Pääomatulot esim. vuokratulot, osinkotulot/kk
- verotuspäätös

Sosiaalietuuksien liitteet:

-eläkepäätös (myös varhaiskasvatuksessa olevista lapsista)
- sairauspäivärahapäätös
- työttömyys- tai äitiyspäivärahapäätökset
- koulutusraha, koulutustuki -päätökset
- Elatusapu, elatustuki varhaiskasvatuksessa olevista lapsista: kuitti, tiliote tai päätös elatusavusta / -tuesta
- Omaishoidontukipäätös ja palkkalaskelma
- vähennykset: elatusapupäätökset 
- elatusapu euroa /kk (jäljennös maksutositteista) rahasyytinki euroa /kk

Opiskelijat

- oppilaitoksesta opiskelutodistus sekä päätös opintoetuudesta
- apurahapäätökset