tyrnävä-0455.jpg

Päiväkodit

 varhaiskasvatus-6411.jpg

Päiväkotien varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsen ikä- ja kehitystason, tarpeet sekä leikin huomioivaa vuorovaikutusta ja toimintaa. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Päiväkotien toimintaa ohjaa Tyrnävän kunnan Varhaiskasvatussuunnitelma (linkki Varhaiskasvatussuunnitelma (Hyv. siv.ltk. 4.5.2017 §68) sekä päiväkotien omat toimintasuunnitelmat. Tyrnävällä toimii viisi kunnallista päiväkotia.

Kirkonkylä: päiväkoti Toukovakka, päiväkoti Juustomestari ja päiväkoti Väentupa (vuorohoitoyksikkö)
Murto: päiväkoti Käpytikka
Temmes: päiväkoti Tenavatalo

Yksiköt tiedottavat yksikkökohtaisista toimintasuunnitelmista uuden toimintakauden alkaessa tarkemmin.