tausta-8324.jpg

Tenavatalo

Temmeksentie 7
91950 Temmes
Aukioloaika klo 6-17
Aluepäiväkodinjohtaja Essi Pesonen p. 050 3260 295

Lapsiryhmät:

Pirpanat p. 044 4971 040
Eskarit ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmä Tenavat p. 044 4971 059

Päiväkoti Tenavatalo on 36-paikkainen päiväkoti Tyrnävän kunnassa, Temmeksen kylällä. Tenavatalo aloitti toimintansa 1991 ensin ryhmäperhepäiväkotina ja vuoden 1999 alusta toiminta on jatkunut päiväkotina. Elokuussa 2002 päiväkoti muutti entisen kunnantalon eli Temmes-talon toiseen päähän kirjaston kanssa saman katon alle.

Päiväkoti Tenavatalon toiminta-ajatuksena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä perheiden kanssa, toisiamme kuunnellen, tukien ja kunnioittaen kasvatuskumppanuuden hengessä. Haluamme tarjota lapsille hyvää hoitoa ja monipuolista toimintaa viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä.