tyrnävä-0455.jpg

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta kodinomaisessa ympäristössä joko hoitajan tai lasten kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien. Viidentenä ryhmässä voi olla esikouluikäinen lapsi. Perhepäivähoitajat ovat koulutettuja työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa kuntaan. Perhepäivähoitajien toimintaa ohjaa Tyrnävän kunnan Varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallisia perhepäivähoitajia on Kirkonkylällä, Murrossa, Partaalla, yhteensä 14. Murrossa toimii lisäksi ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Murron ryhmis.

Perhepäivähoitajien esimiehinä toimivat aluepäiväkodin johtajat. He ohjaavat ja tukevat perhepäivähoitajien hoito- ja varhaiskasvatustoimintaa.


Perhepäivähoito (Kirkonkylä ja Murto)

Kallentie 3, 91800 TYRNÄVÄ
Aluepäiväkodinjohtaja Essi Pesonen p. 050 3260 295